Innenriks Politikk

Rekordmange bosatt over hele landet

Hele landet har bidratt til å bosette over 30.000 flyktninger i år. Det er rekordmange som nå regnes som historisk.

– Så godt som alle kommuner i Norge har bosatt. Aldri før har vi bosatt så mange, og tempoet fra vedtak om opphold til bosetting i en kommune er rekordlavt. At kommuner i hele landet har bosatt, er det som har gjort dette mulig, sier Mjøs Persen.

Engasjementet etter å hjelpe har vært stort og kommunene har bosatt nesten 31.000 personer så langt i år. Det er syv ganger flere enn året før, og like mange som i de fem foregående årene til sammen.

– Det er de store kommunene, som Oslo og Bergen, som bosetter flest i antall. Det er viktig. Samtidig er jeg minst like imponert over små kommuner som Utsira, Fedje og Nore og Uvdal, som bosetter flest i forhold til antall innbyggere. Dette er kommuner som viser en helt egen bosettingsvilje, sier statsråden.

30 distriktskommuner har bosatt tilsvarende mer enn to prosent av befolkningen i kommunen. Til sammenligning bosetter de største kommunene om lag 0,3 prosent av befolkningen. Utsira, Fedje og Nore og Uvdal har bosatt aller flest, med over 4,0 prosent av befolkningen.

Fordelingen mellom fylker viser at det er bosatt flest i Viken og Vestland, mens bosatte relativt til befolkningen er høyest i Rogaland og Nordland. Oslo ligger lavest, både samlet og andelsvis.

– Bosettingsviljen har vært enorm. Mange kommuner har ikke tatt imot flyktninger på flere år, men har likevel lyktes med å bosette mange og kommet i gang med integreringsarbeidet, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Lik Extraavisen.no på Facebook!