Connect with us

Politikk

Rødt vil presse regjeringen om tannhelsereform

(HELSE): Rødt og SV gir ikke opp kampen om gratis tannhelse. Nå har de lagt en plan for å presse regjeringen til å innfri løftet om billigere tannhelse for alle.

Publisert for

, den

Foto: Pixabay
annonse

Under årets valgkamp viste alle undersøkelser at venstresidens krav om å få tannhelse inn under folketrygden, det var noe som virkelig slo an hos velgerne. Alle har vi tenner, og flere av oss vet av egen erfaring hvor dyrt et besøk hos tannlegen kan bli.

I en undersøkelse foretatt blant LOs medlemmer, ble gratis tannhelse bare slått av kravene om “faste jobber” og “økt skatt til de som har mest fra før” når det gjaldt hva medlemmene anså som det viktigste en ny regjering måtte arbeide for.

Også ute i befolkningen er det stor støtte for et krav om at tannhelse skal bli en del av den offentlige tannpleien. Ifølge en undersøkelse foretatt av Ipsos, støtter åtte av ti Rødt og SVs krav. Den samme undersøkelsen viser også at 15 prosent av de med en årsinntekt på under 400.000, hadde måttet ta opp lån for å få råd til nødvendig tannbehandling.

– I Hurdalsplattformen til regjeringen står det at også tennene skal behandles som en del av kroppen, sier Rødts stortingsrepresentant Seher Aydar

Stor var derfor overraskelsen da den nye regjeringen la frem sine tillegg til statsbudsjettet fra den avgåtte regjeringen, et budsjett hvor det bare i legges opp til en beskjeden økning hva gjelder tannhelse.

Slik situasjonen er i dag, er hovedregelen at tannbehandling er noe man må bekoste selv. Det er kun de som er 18 år eller yngre som får gratis tannbehandling. De som er 19-20 får dekket 75 prosent.
Den nye AP-ledete regjeringen legger opp til at aldersgruppen 19-21 skal få gratis tannbehandling, de fra 22-25 skal få dekket halvparten.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Har en plan

Rødt, sammen med SV, profilerte seg kraftig i valgkampen på at de ville ha tannhelse inn som en del av folketrygden. Det er derfor kanskje ikke så rart at partiet reagerer kraftig på det de opplever som løftebrudd fra regjeringen i dette spørsmålet.
Partiets helsepolitiske talsperson, Seher Aydar, sier til Fri Fagbevegelse at hun synes regjeringen kunne ha startet med å inkludere flere aldersgrupper i ordningen med fri gratis tannbehandling.

– Folk som lever med disse smertene har ikke like god tid som det regjeringen har, sier hun til avisen.

Slik Rødt-politikeren ser det, er tiden overmoden for å tette dette hullet i velferdsstaten.

Men Rødt og Seher Aydar har, i likhet med Egon Olsen, en plan. I sitt alternative statsbudsjett som legges frem til uka, har partiet satt av 3,2 milliarder kroner til en tannhelsereform i 2022. Denne reformen innebærer gratis tannbehandling og tannsjekk for alle opp til fylte 22 år.

For de over 22 år, innebærer reformen en refusjon av 40 prosent av utgiftene til tannbehandling ut over en årlig egenandel på 2.500 kroner. Partiet vil også doble økningen til tverrfaglig psykolog- og tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsofre og til personer med odontofobi (tannlegeskrekk).

Seher Aydar understreker at dette bare er første fase, en fase som vil treffe omtrent en million nordmenn. Planen er å utvide ordningen år for år.

– Når tennene ikke behandles som en del av kroppen, legges det opp til at forskjellene i samfunnet kommer til uttrykk i befolkningens tannhelse, sier Aydar til Fri Fagbevegelse.

Finansieringen

Så er spørsmålet hvordan dette skal finansieres. Også her har Rødt og Aydar en plan.
Slik Rødt ser det, vil en moderat og rettferdig økning i skatten på de rikeste, kunne finansiere satsingen på tannhelse, og gjøre slutt på at lommeboka bestemmer hva slags tannhelse folk har.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

annonse