Extraavisen.no

Utenriks

Russiske Nornickel investerer rekordbeløp

(RUSSLAND): I tillegg til at konsoliderte inntekter økte med 15 % og kapitalutgifter nådde rekordhøye 2,8 milliarder dollar, viser regnskapet for Nornickel en dobling av sosiale utgifter.

Publisert for

, den

nornickel
Nornickel i Russland investerer stort. Foto: Norilsk.

– I 2021 økte selskapet sine sosiale investeringer dramatisk til over 1 milliard USD, hovedsakelig på grunn av bestemmelser knyttet til langsiktig renovering av boliger og sosial infrastruktur i Norilsk frem til 2035, sier Nornickels president Vladimir Potanin.

Han bemerker at CAPEX økte 60 % fra forrige år til rekordhøye 2,8 milliarder USD, noe som var helt i tråd med ledelsens retningslinjer.

– I 2021 måtte vi håndtere en rekke nye utfordringer. To underjordiske gruver og Norilsk-konsentratoren har blitt gjenopprettet til full kapasitet etter industrielle hendelser. På grunn av den globale økonomiske oppgangen etter 2020s COVID-drevne resesjon, økte etterspørselen etter produktene våre. I tillegg var forbruket av metaller som var nødvendig for overgangen til grønn økonomi usedvanlig sterkt. Vårt firma er en av de globale lederne innen disse metallene og nyter ikke bare verdens laveste kontante driftskostnader, men også bransjens laveste karbonavtrykk, sier Potanin.

Selskapet skal fortsette sine høye investeringer i regionen.

– Vi økte investeringene vesentlig i modernisering av utstyr og andre anleggsmidler inkludert energiinfrastruktur med fokus på industriell helse og sikkerhet og energieffektivitet. Nornickel fortsatte også å utføre sitt CO2-reduksjonsprogram i Norilsk by. I fjor økte investeringene i dette prosjektet 4 ganger fra år til år til over 500 millioner USD, sier Potanin.

– Vår miljøstrategi har begynt å gi flere konkrete resultater. Etter nedstengningen av smelteverk og metallurgiske anlegg på Kolahalvøya falt CO2-utslippene i området med 78 % fra 2020 og med over 90 % sammenlignet med 2015, enda mer enn hva vi først planla. I Norilsk falt CO2-utslippene med 14 % fra år til år. Etter fullføringen av fase 1 av svovelprogrammet som er planlagt innen utgangen av dette året, forventer vi at CO2-utslippene i Norilsk by vil reduseres med 45 % neste år sammenlignet med 2015, uttaler Potanin.

Samlet sett hadde Nornickel en betydelig fremgang i å redusere miljøpåvirkningen. mengden av utslippene av forurensende stoffer gikk ned med 20,7 % fra 2019, mens intensiteten på klimagassutslippene ble redusert med 23,3 %. Nornickels indirekte CO2-utslipp er også blant de laveste i bransjen. I tillegg reduserte selskapets energi- og vannforbruk betydelig, med henholdsvis 22,4 % og 14 %, fra 2019. Andelen av kraft generert fra fornybare kilder har nådd 46 %, en av de høyeste ratene i den globale metallurgiske industrien.

Tidligere kunngjorde Norilsk Nickel at et megaprosjekt for utviklingen av Norilsk kan bli et eksempel for andre byer i den arktiske sonen i Russland. Strategien bærer det ambisiøse navnet «Norilsk – 2035» og inneholder ulike momenter for å forbedre alle punkter i infrastrukturen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!