Trafikk

Ruster seg for fremtiden på Østeråsbanen

Arbeidene ved Østerås omfatter flere store vedlikeholdstiltak. Dette er omfattende arbeid som krever driftsavbrudd, derfor blir det satt opp alternativt transporttilbud for de reisende med T-banen.

Sporveien skal:

  • Legge inn fire nye sporveksler, to med bevegelig kryss
  • Skifte ut ballastpukk, sviller og skinner
  • Installere ny vekselvarme
  • Legge inn nye drivmaskiner
  • Tilpasse eksisterende strømskinneanlegg
  • Ombygge signalkiosk med ny strømtilførsel
  • Montere nye installasjoner for fra- og påkobling av strøm til strømskinnene
  • Borre ned jordspyd og legge ny jordingskabel langs sporet

Nye sporveksler skal gi redusert støy
Når man legger inn sporveksler med bevegelige kryss reduseres støyen fra T-banen.

– Dette er et stort prosjekt som er viktig for nåværende og fremtidig drift av T-banen på linje 2. I Sporveien prøver vi å gjennomføre mest mulig vedlikeholdsarbeid mens T-banen er i drift, men noen ganger er arbeidet så omfattende at det krever fullt driftsavbrudd for å få jobben gjort, sier prosjektleder i Sporveien Kyrre Chapman.

God nabo
Sporveien forstår at det kan være krevende å være nærmeste nabo til pågående vedlikeholdsarbeid, og forsøker på best mulig måte å ta hensyn til omgivelsene. I dette prosjektet er det mye som skal gjøres, og arbeidet vil derfor pågå kontinuerlig. Prosjektet har fått støydispensasjon fra Bærum kommune.

–Vi skjønner at dette kan være utfordrende for naboer. Vi forsøker best mulig å ta hensyn til dette, ved å tilrettelegge for at de mest støyende arbeidene blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbare for de som blir berørt, sier prosjektleder Kyrre Chapman.

Begrensede parkeringsmuligheter på Østerås T
I forbindelse med vedlikeholdsarbeidet etablerer Sporveien en riggplass på parkeringsområdet på Østerås stasjon. Det andre parkeringsområdet vil brukes som snuplass for buss, og dermed vil parkeringsplassene ved stasjonen være stengt for publikum i perioden arbeidene pågår. Bærum kommune oppretter to alternative parkeringsplasser. En parkering er ved Østerås barnehage, mellom Solbakken sykehjem og utenfor Østerås skoles skolegård. Den andre er ved Eiksveien 73, som er tidligere Østerås bo- og behandlingssenter.

I forbindelse med arbeidene blir det buss for T-bane 15.-23. oktober, og reisende bes følge med på informasjon fra Ruter om alternativt reisetilbud.

Lik Extraavisen.no på Facebook!