Connect with us

Trafikk

Samarbeid med Sverige om utredning av jernbane Oslo – Stockholm

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm. Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen.

 •  
 •  
 •  

Publisert for

, den

Foto: SD

Det sier samferdselsminist, Knut Arild Hareide.

Det har vært gjennomført flere møter på politisk nivå mellom svenske og norske myndigheter om jernbaneforbindelsen Oslo – Stockholm, og det er enighet om å gå videre med en felles utredning.

Regjeringen ber nå Jernbanedirektoratet om å gå sammen med Trafikverket for å lage et felles mandat for utredningen.

Ber også om å hente innspill fra ikke-statlige initiativer
Regjeringen ber Jernbanedirektoratet ta med seg følgende utgangspunkt for dialogen med sine svenske kollegaer:

 • Kartlegge markedspotensialet
 • Vurdere kapasiteten på jernbanen
 • Vurdere kostnadene
 • Utrede mulige traseer
 • Foreta samfunnsøkonomiske beregninger

I tillegg presiseres det at utredningen bør hente innspill fra de ikke-statlige initiativene, som mener det er potensial for å bygge en slik jernbane uten statlige investeringer. Vi ber derfor om en vurdering av bedriftsøkonomien i prosjektet “Oslo – Stockholm 2.55”.

Samtidig understreker regjeringen at utredningen ikke skal vurdere alternative finansieringsformer som forutsetter forskuttering eller at staten dekker utgiftene over tid.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre:
 •  
 •  
 •