Extraavisen.no

Næringsliv

Satser i Stavanger som en pådriver i det grønne skiftet

Med sterk kompetanse innen engineering og lang erfaring med energiprosjekter, satser Rambøll Energy på vekst og ansettelse av flere ressurser i Stavanger. –Vi ser store muligheter i det grønne skiftet, og i det norske engergimarkedet, hvor Stavanger er helt sentralt.

Publisert for

, den

Globalt har Rambøll vært involvert i over 70 prosent av alle offshore vindparker. Foto: Rambøll

Rambøll styrker tilstedeværelsen i Stavanger, og ser for seg en ledende rolle med tanke på å hjelpe virksomheter gjennom det grønne skiftet ved å utvikle utslippsreduserende tiltak og miljøvennlige løsninger med bakgrunn i kunnskap og erfaring gjennom de siste 30 år.

–Det er store muligheter i energimarkedet i Norge, og spesielt Stavanger, sier leder for drift og vedlikehold i Rambøll Energy i Stavanger, Sina Zahirian.

–Vi tilbyr ingeniørtjenester innen offshore/onshore vind, elektrifisering, olje og gass, waste-to-energy, karbonfangst, hydrogen, solenergi, distrikt- og nasjonale energinett, med andre ord tilbyr vi ingeniørtjenester til alle faser og områder innen energisektoren.

Involvert i de fleste offshore vindparker

Sina Zahirian mener at kommende havvindprosjekter på Utsira nord og Sørlige Nordsjø II kommer til å skape nye muligheter i Norge. Globalt har Rambøll vært involvert i over 70 prosent av alle offshore vindparker.
–I tillegg til vår sterke kompetanse og suksessfulle erfaring med energiprosjekter, har vi fleksible og digitale verktøy som bidrar til lønnsom, enkel og sikker gjennomføring av prosjekter. Vi ser et stort marked for våre bærekraftige løsninger hos både oljeselskaper og de kommende havvindprosjekter i Norge. Vi ser fortsatt på olje- og gassmarkedet som en viktig del av det grønne skiftet, forteller Zahirian.

Sina Zahirian, Lead O&M Engineer. Foto: Rambøll

Bringer inn global ekspertise og lokal forståelse

Med økt synlighet og tilstedeværelse i Stavanger vil Rambøll hjelpe kunder og samarbeidspartnere med å skape inspirerende og bærekraftige løsninger, som skal gi rom for vekst og utvikling, til det beste for alle parter. André Smith, leder for Energy Field Development i Rambøll Norge, peker på Rambølls erfaring og forståelse for viktigheten av lokale forhold kombinert med global ekspertise, som et vesentlig bidrag for å sikre krav og forventninger fra de lokale kundene.

Rambøll bistår Equinor med verdens første solcelle-park til havs. I 2022 skal Equinor teste ut det første flytende solcelle-anlegget i åpen sjø utenfor Frøya i Trondheim, og i dette revolusjonerende pilotprosjektet stiller Rambøll med tverrfaglig ingeniørkompetanse.

–Elektrifisering av borerigger er enda et spennende område hvor Rambøll Energy gjennom et pågående studieoppdrag for et norsk operatørselskap, studerer alternative elektrifiseringsløsninger for å redusere CO2 og NOX-utslipp fra norsk sokkel, sier André Smith.

André Smith, Head of Energy Field Development NO. Foto: Rambøll

Å sørge for at avfall omdannes til energi er et annet av Rambølls satsingsområder. Blant annet har Rambølls ingeniører siden 2020 vært engasjert i et prosjekt for Quantafuel med design og prosjektledelse av gjenvinningsanlegg for plastavfall. Anlegget til Quantafuel skal konvertere plastavfall til miljøvennlige kjemikalier.

I Norge har Rambøll vært og er fortsatt involvert i flere olje- og gassprosjekter, blant annet oppgradering av Jotun FPSO i Stavanger, utvikling av digital tvilling for Johan Sverdrup, YME oppgraderingsprosjekt (Maersk Inspirer), og ikke minst for Askeladd rørledning.

Sina Zahirian ser fram til å møte folk utenfor kontorlokalene hos FOMO Works i Sandnes.

–Vi kommer til å være til stede på Modifikasjonskonferansen i Stavanger. Alle de som ønsker å vite mer om oss er hjertelig velkomne til en prat på vår stand i konferansehallen på Clarion Hotel Energy, avslutter han.

Lik Extraavisen.no på Facebook!