Extraavisen.no

Næringsliv

Sender ny havbruksordning på høring

(NÆRINGSLIVET): Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått å etablere en ny tillatelsesordning for oppdrett, som skal peke ut en ny retning for miljøvennlig havbruk. Nå sendes ordningen på høring.

Publisert for

, den

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen sier at han vil sende en ny havbruksordning på høring. Foto: Nærings- og Fiskeridepartementet.

I slutten av august lanserte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen en ny havbruksordning med miljøvennlige tillatelser.

– Vi ønsker vekst i oppdrettsnæringen, men det må skje innenfor bærekraftige rammer. Med denne ordningen kan næringen ta i bruk nye områder og utvikle ny teknologi for å produsere mer sjømat, sier Ingebrigtsen.

Tillatelsene i den nye miljøteknologiordningen kommer i tillegg til veksten som blir tilbudt på ordinær måte gjennom trafikklyssystemet.

Det første året kan det tildeles tillatelser på maksimalt 15 000 tonn biomasse (MTB). Hver enkelt søker kan maksimalt få tildelt 10 tillatelser, og det vil stilles strenge miljøkrav til søkerne.

Her er lenke til høringen. Frist for å gi innspill til postmottak@nfd.dep.no er 14. januar 2022.

Lik Extraavisen.no på Facebook!