Extraavisen.no

Arkiv

SeniorSurfing Norge rundt

(MANDAL): Torsdag 11. oktober hjelper Seniornett tusenvis av eldre over hele landet med å lære bruk av data og internett. SeniorSurf-dagen arrangeres på 230 steder over hele Norge, fra Berlevåg til Mandal.

Publisert for

, den

SeniorSurf-dagen arrangeres av Seniornetts lokallag sammen med mange offentlige og private aktører, blant annet bibliotek, seniorsentre, frivillighetssentraler og skoler. Arrangementet er en av landets største IT- begivenheter og er gratis.

Generasjonsskille

Dataopplæring av eldre blir stadig viktigere idet flere offentlige og private tjenester flyttes over på nettet eller blir elektronisk baserte. I dag er datakunnskaper i ferd med å bli like grunnleggende som skrive- og leseferdigheter, men eldre er en gruppe som ligger langt bak i utviklingen. Der 83 prosent av nordmenn under 45 år daglig benytter datamaskin, gjelder dette bare 39 prosent av dem over 60. Det er i ferd med å dannes et generasjonsskille som samfunnet ikke er tjent med, og som Seniornett har som mål å viske ut.

Høy terskel

– Jeg må jo bare lære meg dette. Ordene tilhører skøytehelten Knut ”Kupper’n” Johannesen, som nå er i gang med å lære seg PC og internett. For mange eldre er terskelen høy for å sette seg inn i nymotens teknologi, den er komplisert og forandres stadig. SeniorSurf-dagen er lagt opp til å fungere som en start selv for dem som aldri før har rørt en datamaskin.

Derfor deles Seniornett-avisen ut på de mange møteplassene rundt omkring i landet. Den er spesielt laget for denne dagen, og inneholder lettfattelige artikler og lærestoff om internett og data.

Se www.seniornett.no for oversikt over hvor du finner ditt lokale arrangement, fylke for fylke.

Seniornett Norge er en frivillig medlemsforening med formål å arbeide for seniorers deltagelse i IKT-samfunnet. Dette gjøres ved å opprette Seniornett-klubber over hele landet, tilby kurs, få møteplasser til å arrangere en årlig SeniorSurf-dag, lage Seniornett-aviser til utdeling og ha et aktivt nettsted, www.seniornett.no.

I løpet av de åtte årene med SeniorSurfdag, har 35 000 seniorer møtt opp og fått en innføring.

Seniornett feirer i år 10-årsjubileum.

Lik Extraavisen.no på Facebook!