Extraavisen.no

Innenriks

Sikrer vannet for 20.000 innbyggere i Alta

(ALTA): Vannforsyningen for råvannskilden til Alta vannverk forsterkes. Det etableres blant annet nye vannledninger under Altaelva – en av verdens mest berømte lakseelver.

Publisert for

, den

Alta kommune forsterker vannforsyningen for råvannskilden for Alta vannverk. Forsterkningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva. Foto: Kjetil Jørgensen Krane, Rambøll.

Å grave i en av verdens mest berømte lakseelver var ikke et alternativ, slår oppdragsleder Jørn Gunnar Thomassen fast.

– Rambøll ble engasjert av Alta kommune for å utarbeide grunnlaget og gjennomføre anskaffelsen for totalentreprise for styrt boring, og samarbeider tett med byggherre også i oppfølging og gjennomføring av prosjektet, forteller oppdragsleder Jørn Gunnar Thomassen.

– Å grave i en av verdens mest berømte lakseelver var ikke et alternativ, slår Thomassen fast. 

No Dig-metoden styrt boring, går kort fortalt ut på å føre en borstang, kalt pilot, under bakken etter en prosjektert trasé. Når borstangen kommer ut i motsatt ende, monteres en rymmekrone på stangen. Denne borer seg tilbake gjennom traseen, utvider borhullet og trekker samtidig med seg det nye røret tilbake til startpunktet.

– I vurderingene er det også tatt hensyn til å en effektiv anleggsfase utenfor laksesesongen. Det gjøres ingen inngrep i selve elva, og ny infrastruktur hensyntar ekstremvær, flom og endringer i elveløpet, utdyper Kjetil Jørgensen Krane, som startet prosjektet som prosjektleder på byggherresiden.

La elva leve

Hovedvannverket i Alta ble etablert på 80-tallet, og ledningene under elva kom på plass tiåret etter. Det er fra tidligere blitt etablert forbygninger for å hindre utgravning og erosjon langs elvebredden flere steder; blant annet som følge av utbyggingen av Alta-kraftverket i 80-87. Over tid har vannet enkelte steder gravd elva dypere, som følge av begrensningene elva har til å utvide seg i bredden som følge av forbygningene. Enkelte år, avhengig av flom og vannføring, har man opplevd at vannrørene har blitt avdekket. 

– Sammen med kommunen har vi jobbet etter et prinsipp om å «la elva leve». Prinsippet følger NVEs og kommunens tidligere arbeider, med å redusere antall forbygninger og la elva få lov til å grave, svinge, ta nye løp og flomme over. 

Vektla kvalitet i konkurransen

– Rambøll var tidlig inne og gjennomførte et grundig forarbeid for å vurdere prøver og fremskaffe informasjon om grunnforholdene. Videre gjennomførte vi en begrenset tilbudskonkurranse med forhandlinger hvor vi inviterte fem entreprenører med ekspertise på styrt boring, fortsetter Krane.

I tilbudskonkurransen var kvalitet et av to tildelingskriterier, i tillegg til pris.

– Pris er viktig, men en vellykket gjennomføring er viktigere. Derfor var fremdrift, oppgaveforståelse,  gjennomføring, og håndtering av utfordringer underveis kriterier vi evaluerte i tilbudene til entreprenørene. Kvalitet ble vektet med 30 prosent, forklarer Thomassen.

– Etter å ha presentert sine planer fikk alle involverte tilbakemeldinger og forbedringspunkter, før de leverte reviderte tilbud. Det var en verdifull og god prosess, legger han til.

Tett samarbeid fram til ferdigstilling

Det er få ting vi mennesker er så avhengige av som vann. For innbyggerne i Alta betyr det imponerende prosjektet at de kan være trygge på å ha rent vann i krana i overskuelig framtid.

– Arbeidet med å forsterke vannforsyning og etablere reservevannsbrønner startet i 2015, og fire år senere ble disse koblet til hovedvannverket. Det prosjektet vi er med på nå er med å sikre en robust vannforsyning med en levetid på hundre år og, og sikkert mye lenger, forteller Krane.

De to engasjerte ekspertene fra Rambøll jobber fortsatt tett med kommunen for å sikre best mulig resultat.

– Vi er så heldige at vi får være med og følge opp underveis på stedet, og bistår blant annet med rådgivning inn mot utførelsen, samt håndtering av endringsmeldinger og tilpasninger, avslutter Thomassen. 

Fakta om prosjektet:

Forsterkningen av vannforsyningen innebærer etablering av nye vannledninger under Altaelva, med to ledninger, DN 500 mm PE 100 SDR11, total lengde 1200 m, mellom Holmen og Elvestrand. I tillegg etableres det to DN 250 mm PE100 SDR 11 vannledninger på strekningen mellom Jordfallet og Tøllefsvei i Øvre Alta i en lengde på totalt 400 meter, der ny vannforsyning kobles på nettet i vest. Olimb Anlegg er utførende entreprenør, med støtte fra lokale underentreprenører.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer