Siktede er kjent for PST tidligere

(KONGSBERG): Den 37 år gamle Espen Andersen Bråthen var tidligere kjent for PST fra tidligere historikk. PST er ikke tvil på at selve handlingen er utført som en terrorhandling.