Extraavisen.no

Kultur

– Skal gjøre norske museer mer mangfoldige

(KULTUR): – Håndboka retter seg mot de ansatte og har som mål å bedre kjønnsbalansen i museets samlinger, ustillinger og formidling, forteller Thea Aarbakke.

Publisert for

, den

– Tanken er at man skal kunne dra nytte av boka uansett på hvilket stadium man er i arbeidet med å forbedre kjønnsrepresentasjonen i sitt museum, sier Thea Aarbakke. Foto: Susanne Dietrichson

Tekst: Susanne Dietrichson | Kilden

– Utfordringen var å finne en metode som var enkel nok, forteller førstekonservator Thea Aarbakke.

Aarbakke er fagansvarlig i Kvinnemuseet og redaktør for håndboka Museumsverktøy. Boka er et resultat av prosjektet «Nå begynner ‘a med det der igjen», om kjønnsrepresentasjon i museenes samlings- og formidlingspraksiser, utgitt av Kvinnemuseet og Museumsnettverk for kvinnehistorie.

Bakgrunnen for å lage boka er at vi trenger en mer representativ fremstilling av historien vår, for eksempel ved at kvinner er bedre representert. Det gjelder også mangfold generelt, forteller Aarbakke.

– Vi har tatt utgangspunkt i forskning som viser at mannen er normen i museet, mens kvinnen kommer inn som representant for sitt kjønn. Det vil si at man godtar mannen som representant for mennesket, sier hun.

– Dette har museer en forpliktelse til å rette opp i fremtidige utstillinger, formidling og samlingsforvaltning.

Aarbakke understreker imidlertid at det ikke alltid er hensiktsmessig å arbeide for full kjønnsbalanse i alle museer.

– Noen museer formidler en manns- eller kvinnedominert yrkesgruppe. Poenget er like fullt at man bør og kan reflektere rundt og kommentere kjønn, for eksempel i utstillingstekster.

Lik Extraavisen.no på Facebook!