Connect with us

Næringsliv

Skal hjelpe innvandrere i Trondheim å starte egen bedrift

20.-24. september arrangeres fagkonferansen Springboard for første gang i Trondheim. Bak initiativet står den erfarne økonomen og entreprenøren Chisom Udeze, som i tillegg til å være strategisk rådgiver for EU har etablert en ideell organisasjon for å bekjempe sosial og økonomisk diskriminering i arbeidslivet.

  •  
  •  
  •  

Publisert for

, den

Chisom Udeze startet den ideelle organisasjonen Diversify i 2018. Foto: Hans Otto Bordvik.

Springboard har som ambisjon å gi mennesker med innvandrerbakgrunn kompetanse og motivasjon til å starte bedrift, eller til å få en jobb de er kvalifisert for. Konseptet så dagens lys i 2020 og er nå etablert i åtte byer i Norge. Denne høsten arrangeres Springboard for første gang i Trondheim. Konferansen finner sted på Mangfoldshuset Trøndelag.

Entreprenørskap og forretningsutvikling

Gjennom fem dager med workshops, paneldiskusjoner og foredrag, skal Springboard Trondheim bryte ned barrierene som minoriteter og mennesker med innvandrerbakgrunn ofte møter i arbeidslivet. Deltakerne lærer om entreprenørskap og forretningsutvikling, samtidig som de bygger sitt eget nettverk og får tilgang på profesjonelle mentorer.

– Springboard er en profesjonell opplæringsplattform som skal gjøre det enklere å realisere drømmen om å starte egen bedrift, eller å få en jobb som står i stil med utdanning og kvalifikasjoner, sier Chisom Udeze, grunnlegger av den ideelle organisasjonen Diversify.

Sosial og økonomisk diskriminering

Udeze mener det er mange grunner til at det er vanskelig for innvandrere å komme inn i arbeidslivet. Språk er en stor barriere for mange, noe som gjør det vanskelig å skaffe seg et nettverk. En annen utfordring er at næringslivet dessverre er gjennomsyret av forutinntatte holdninger.

Springboard er etablert i åtte byer i Norge. Foto: Diversify.

– Mennesker med innvandrerbakgrunn blir utsatt for sosial og økonomisk diskriminering i arbeidslivet hver dag. Vi håper Springboard kan bidra til å løse dette samfunnsproblemet. Ved å få utfordringene fram i lyset, blir det også enklere å skape endring, sier Udeze.

Lokale bidragsytere

Springboard Trondheim gjennomføres med støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), kommunikasjonsselskapet Strømsnes Røe og flere lokale bidragsytere i Trondheim. Konferansen starter med en digital paneldebatt 20. september. Deretter følger fire dager med workshops, foredrag og nettverksbygging på Mangfoldshuset i Trøndelag, som holder til i Kongensgate. 

Diversify ble grunnlagt av Chisom Udeze i 2018, som et resultat av at hun personlig opplevde hvor vanskelig det var for ambisiøse og godt utdannede innvandrere å komme inn i arbeidslivet i Norge.

Udeze er en erfaren entreprenør, utdannet innen økonomi og forretningsstrategi. Hun har erfaring som strategisk rådgiver for EU og har jobbet med entreprenørskap og forretningsutvikling over hele verden

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre:
  •  
  •  
  •