Trafikk

Skal holde veiene i Midtre Hålogaland åpne og sikre

Den nye driftskontrakten for Midtre Hålogaland omfatter totalt 390 kilometer riksveg på E10, riksveg 83 og riksveg 85, hvorav 47 kilometer er gang- og sykkelveg. Entreprenøren må håndtere alt fra vind, bølger og skredutsatte partier ytterst i Lofoten til bytrafikk i Harstad.

– Vi vet at vi har en utfordrende jobb foran oss, særlig vinterstid, sier områdeleder Odd Arne Olaussen i Presis Vegdrift.

Mange lokale entreprenører får oppdrag

Riksvegkontrakten i Midtre Hålogaland er på til sammen 418 millioner kroner de neste fem årene. Kontrakten åpner også for tre års gjensidig forlengelse.

15 ansatte hos Presis vil jobbe på riksvegene i Lofoten, Vesterålen og deler av Ofoten og Sør-Troms. Presis vil også inngå avtale med rundt 8-10 lokale entreprenører fra kommunene i området. Om lag 45 ansatte hos underentreprenørene vil arbeide med vegdrift og brøyting. Driften av riksvegene betyr med andre ord rundt 60 sikre og forutsigbare lokale arbeidsplasser.

– Sammen skal vi levere kvalitet til brukere av vegene og vår oppdragsgiver Statens vegvesen, sier Odd Arne Olaussen.

Miljø blir viktig

Olaussen understreker at miljøkravene som stilles i de nye riksvegkontraktene passer godt med Presis sine ambisiøse miljømål.

– Vi skal bruke moderne utstyr og en oppdatert maskinpark, slik at vi sørger for minst mulig belastning på miljøet. Vi er opptatt av at vårt CO2-avtrykk er lavt og at vi bidrar til reduserte utslipp i fremtiden, sier Olaussen.

Videoanalyse og gjenbruk

Presis Vegdrift blir den første entreprenøren i Norge som skal bruke videoanalyseverktøy til vintervedlikehold. To av bilene skal kjøre fast videoanalyse av brøyting og strøing. Slik får både entreprenøren og Statens vegvesen løpende informasjon om blant annet friksjon, overflatetemperatur, snø- og istykkelse, dugg og frysepunkt. Hensikten er skaffe seg et enda bedre grunnlag for å brøyte og strø riktig.

– Statens vegvesen ønsker å bidra til bruk av ny teknologi, og det blir spennende å se hvordan videoanalyse kan brukes i et område der vinterdriften er utfordrende.  

– Presis Vegdrift vil vurdere nye løsninger for gjenbruk av strøsand og skiltplater. Entreprenøren oppfordres også til å finne alternativ for snøsmelting i Harstad, sier byggeleder Jon Roger Sørvang i Statens vegvesen.

Fremdeles 175 som gjelder

Når du som trafikant oppdager trafikkfarlige forhold langs vegen, skal du fremdeles ringe Vegtrafikksentralen på nummer 175. Det hjelper ikke å ringe Presis eller en av de lokale underentreprenørene. Det er også egne driftskontrakter for fylkesvegene. 

Statens vegvesen startet opp nye riksvegkontrakter over hele landet 1. september.
Les mer:  Innovativ kontrakt gir betydelig lavere CO2-utslipp i drift av riksveger

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Mandal i Lindesnes. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.