Extraavisen.no

Tek

Skal utvikle løsning for effektiv nettilknytning

(INTERNETT): Elektrifiseringen er en viktig del av det grønne skiftet, og behovet for mer kapasitet i strømnettet vil øke betydelig i årene som kommer. Agder Energi Nett har nå fått støtte fra Forskningsrådets Energi X-program til prosjektet DataArena. Målet for prosjektet er å utvikle løsninger for effektiv nettilknytning.

Publisert for

, den

Foto: Lars Kienle

– Når samfunnet skal elektrifiseres i stadig økende grad, er det mange som ikke tenker over at strømnettet ikke kan levere nok effekt til at alle kan bygge alt de ønsker hvor de ønsker det. Stor pågang fra utbyggere har ført til lang saksbehandlingstid for bygging av mer nettkapasitet. Som ett av flere tiltak har Agder Energi Nett sammen med sentrale samfunnsaktører på Agder søkt forskningsrådet og fått tildelt forskningsmidler til et prosjekt som skal utvikle en simuleringstjeneste for å få fortgang i tilknytning av nye utbygginger, forteller Per-Oddvar Osland, avdelingsleder Analyse i Agder Energi Nett, og prosjektleder for DataArena prosjektet.

Agder Energi Nett har fått med seg Energi Norge, Agder Kollektivtrafikk (AKT), Arendal Kommune, Agder Fylkeskommune, Arendal Havn og Arendal Næringsforening i prosjektet. I tillegg vil Egde Consulting stå for teknisk utvikling, og Institutt for Energiteknikk være forskningspartner. Støtten fra Forskningsrådets Energi X-program er på 7,5 millioner kroner, og totalt er rammen for prosjektet rundt 21 millioner kroner. Prosjektet DataArena skal gå over tre år.

–Data Arena er et såkalt IPN-prosjekt – innovasjonsprosjekt i næringslivet. Dette er innovasjon som skal være nytt og nyttig, og ikke bare forskning. Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige, forteller Per-Oddvar Osland.

Agder Energi Nett ønsker å samarbeide med utbyggere, og i prosjektet skal det tilrettelegges for dette gjennom en web-basert løsning som gjør det mulig å plassere for eksempel ladestasjoner for elbil slik at en sikrer optimal utnyttelse av strømnettet. Ved å synliggjøre flere muligheter kan flere være med og dele kostnaden med tilknytning. 

De store gevinstene ved prosjektet ligger i bruk av nytt dataunderlag for raskere og bedre beslutninger for utbygging og forsterking av strømnettet. Samtidig bidrar løsningen til at utbyggerne får bedre oversikt over nettkapasiteten i kraftsystemet, og kan optimalisere lokasjon med tanke på tilknytningskostnader.

Lik Extraavisen.no på Facebook!