Skolene i Sveio legges ikke ned

Enstemmig i kommunestyre har gått inn for å beholde skulestrukturen slik som den er i dag. Dermed legges ikke skolene i Auklandshamn og i Valevåg.

Skolebruksplan for Sveio kommune 2021–2027 ferdigstilles uten endring i skolestrukturen, et forslag som kom fra Rune Teikari (Frp). Det betyr at innbyggerne i Auklandshamn og Valestrand har blitt hørt.

I kommunestyret ble det også uenigheter om elevtallet, noe som førte til at 13 mot 12 stemte for gjennomsnittlig elevtall skulle reduseres med minimum 40 elever på to år. Det betyr at dersom tallet er under 40 elever i to år, skal rådmannen starte en utarbeiding av en sak med tanke på nedlegging av den aktuelle skolen.

Det var igår at ordfører Linn Therese Erve (Ap) gikk ut med en pressemelding som følge av det høye konfliktnivået i kommunen

Lik Extraavisen.no på Facebook!

  •  
  •  
  •  
  •