Krim

Skuffet over dommen i Høyesterett

– En fryktelig lav straff for et avskyelig lovbrudd, sier jurist i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

En mann i trettiårene er dømt for å ha forgrepet seg på tre forskjellige hunder over en periode på sju år. Mannen ble i utgangspunktet dømt til fem måneders fengsel, men etter en anke til lagmannsretten ble straffen redusert til 90 dagers fengsel. Nå har Høyesterett redusert straffen ytterligere og mannen må kun sone 75 dager i fengsel. Han har også mistet retten til å eie og holde dyr.

Dyrevernalliansen reagerer på at Høyesterett velger å redusere straffen i denne groteske saken.

– Dette er en fryktelig lav straff for et avskyelig lovbrudd. Vi merker oss at Høyesterett opprettholder straffen for oppbevaring av barnepornografi, men ser seg nødt til å redusere straffen for overgrep mot forsvarsløse dyr. Vi vil minne om at også dyr har krav på beskyttelse og vern. Det er trist at domstolen igjen bagatelliserer alvorlig dyremishandling, sier Kleveland.

Saken er bragt inn for Høyesterett ut fra behovet for rettsavklaring. Dette gjør den lave straffen ekstra skuffende, mener Kleveland.

– I det siste har vi sett en økning i saker som omhandler seksuelle overgrep mot dyr. Det er derfor skuffende at domstolen ikke benytter muligheten for å statuere et tydelig eksempel som kan ha allmennpreventiv effekt.

Til tross for den lave straffen, har Høyesterett i denne dommen nå slått fast at gjentatt seksuell omgang med hunder er et grovt brudd på dyrevelferdsloven.

Sverige har nylig besluttet å øke strafferammen for kriminalitet mot dyr. Dette innebærer blant annet at grove brudd på den svenske dyrevelferdsloven fra 1. juli vil straffes med minimum seks måneders fengsel. I Norge ble et forslag om å øke strafferammen for brudd på dyrevelferdsloven nylig nedstemt i Stortinget.

– Dyrevernalliansen skal, sammen med våre støttespillere, fortsette å jobbe politisk for å øke strafferammene for dyremishandling, sier Kleveland.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.