Extraavisen.no

Trafikk

Slik sikrer du deg mot stryk!

(TRAFIKK): Mange som skal kjøre opp opplever at de må vente lenge på førerprøve. Da er det ekstra surt å stryke på førerprøven og stille seg bakerst i køen igjen. Her er tipsene fra trafikkskoleforbundet Trafikkforum.

Publisert for

, den

Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

–Både Statens vegvesen og trafikkskoleforbundene oppfordrer til privat øvelseskjøring i tillegg til kjøretimer på trafikkskolen. Mange er flinke til å øvelseskjøre mye i begynnelsen av opplæringen, men dessverre er det mange som øvelseskjører mindre på slutten, mens man venter på oppkjøring. Det er egentlig litt rart, for det er den øvingen som skjer på slutten som har størst betydning for resultatet, sier Stig Anders Ohrvik som er rådgiver i Trafikkforum.

–Både med hensyn til å bestå førerprøven og å bli trygg i trafikken etterpå, er det øving på slutten av opplæringen som har mest effekt. Slik er det jo i skolen også. Hjemmelekser skal helst være øving på noe elevene allerede har lært, for å bli enda bedre. Nyinnlæring skal skje på skolen. Og i trafikken er det om å gjøre å skaffe seg erfaring i å ta beslutninger med lav risiko. Da er det viktig å øve på å kjøre selvstendig. Og nå som det er så lang ventetid på oppkjøring er det jo lurt å bruke ventetiden til å skaffe seg mest mulig erfaring.

Kine Osan er daglig leder i Trafikkforum, og har dessuten bakgrunn fra NAF og Trygg Trafikk. Hun er også enig i at det er lurt å bruke ventetiden på mye øving:

–Det tar tid før kunnskap og ferdigheter «setter seg». Det handler om å automatisere mest mulig av de rutinepregede handlingene, slik at man kan frigjøre kapasitet til de oppgavene som er mer komplekse og kompliserte. Da blir man tryggere på seg selv, og blir tryggere både i prøvesituasjonen og på veien.

Her er Trafikkforums tips til øvelseskjøring:

Gode råd til eleven

  1. Start tidlig. Gjennomfør trafikalt grunnkurs ved en trafikkskole, og begynn med kjøretimer  så tidlig som mulig
  2. Øv hjemme på det du har lært på trafikkskolen
  3. Gjennomfør mesteparten av den formelle føreropplæringen tidlig, slik at du kan øve mye på å ta selvstendige valg før førerprøven

Gode råd til ledsageren

  1. Ta tidlig kontakt med trafikkskolen, og oppretthold en tett og god dialog med trafikkskolen videre i opplæringsløpet
  2. Øv på det som eleven allerede har lært på trafikkskolen. Unngå å ta på deg lærerrollen, øv for at eleven skal bli enda tryggere på det hen allerede har lært
  3. Øv mest i slutten av opplæringsforløpet, etter gjennomført opplæring på trafikkskole, men før førerprøven

Fordeler

  • Eleven blir mye tryggere i trafikken når grunnleggende rutiner er innarbeidet
  • Eleven blir flinkere til å ta selvstendige og gode beslutninger med lav risiko
  • Kvaliteten på mengdetrening og øvelseskjøring hjemme blir mye bedre, – og ledsageren føler seg også tryggere når eleven øver på noe hen kan.

Lik Extraavisen.no på Facebook!