Soldater får sexbøter i Forsvaret

I Forsvaret får flere soldater enn før bøter for frivillig sex.

Foto: Enrique Saenz

I fjor fikk 44 soldater bøter for seksuell handlinger med samtykke, og i 2019 var tallet på 26.

– En mulig årsak er at soldatene bruker mer tid i leiren, sier generaladvokat Sigrid Redse Johansens til Forsvarets Forum.

– Seksuell handling med samtykke er jo i utgangspunktet en tillatt handling, så lenge det ikke involverer mindreårige.

Lik Extraavisen.no på Facebook!