Extraavisen.no

Finans

Solid lønnsoppgjør stanset statlig storstreik

(NÆRINGSLIV): 18 timer på overtid ble partene i statsoppgjøret enige hos Riksmekleren.

Publisert for

, den

FO-nestleder og forhandlingsleder Marianne Solberg, Foto: Sunniva Krog

– Dette er et godt resultat for medlemmene våre, sier FOs forhandlingsleder.

– Streik er fagbevegelsens mektigste våpen og vi var klare til å bruke det. Dette var tøffe forhandlinger, men jeg er glad for at vi klarte å bli enige hos Riksmekleren, sier FO-nestleder Marianne Solberg om resultatet i statsoppgjøret.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere. I statlig sektor organiserer de stort sett ansatte i institusjonsbarnevernet, Nav og kriminalomsorgen. Partene i statsoppgjøret ble enige om en lønnramme på 3,84 prosent, mer enn både frontfagsrammen på 3,7 og den anslåtte prisveksten i samfunnet. Solberg mener at resultatet var viktig for å sikre nok sosialfaglig kompetanse i velferdsstaten.

– Etter flere år med magre oppgjør, er jeg glad for at medlemmene nå får en ordentlig reallønnsvekst. Medlemmene våre har en enorm og unik fagkompetanse. Den må de få uttelling for om staten skal klare å rekruttere og beholde nok sosialarbeidere i fremtiden, mener hun.

Viktige tiltak for likelønn

Resultatet har en likelønnseffekt på 0,07 prosent. Selv om tallet virker lavt, har statsoppgjøret sjeldent bidratt like mye til å utjevne lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

– Fremdeles tjener kvinner mye mindre enn menn, også i sammenlignbare stillinger og sektor. Derfor prioriterer FO likelønn i alle lønnsoppgjør. Sentrale tillegg til kvinnerike stillingskoder er treffsikkert. Derfor får vi nå et historisk godt likelønnsresultat.

– I tillegg sier hovedtariffavtalen nå tydelig at staten skal følge opp Aktivitets- og redegjørelsesplikten som bidrar til likelønn ved at arbeidsgiver må kartlegge og jobbe målrettet mot ubegrunnede lønnsforskjeller på arbeidsplassene, sier Solberg.

Lik Extraavisen.no på Facebook!