Extraavisen.no

Krim

Soningskøen fortsetter å synke

(KRIM): Soningskøen fortsetter å synke for den syvende måneden på rad. Tallene viser dermed at 3079 sitter inne for soningskø.

Publisert for

, den

Foto: Kriminalomsorgen

– Av de 3079 innsatte satt 564 (18 prosent) i varetekt
– 724 (23,5 prosent) var utenlandske statsborgere
– Kvinnelige innsatte: 163 (5,3 prosent)
– Antall forvaringsdømte i fengsel: 143 menn, 7 kvinner
– 4 innsatte under 18 år. En soner dom og tre sitter i varetekt. Alle sitter i ungdomsenheter.
– Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel i desember 2021 var : 87 prosent.

Soningskø

Pr. 07.januar 2022 var soningskøen på 458 ubetingede dommer.

Av disse avventer 36 dommer soning med Elektronisk kontroll (EK, altså elektronisk fotlenke).

I syv sammenhengende måneder har soningskøen gått ned. I 2021 har soningskøen sett slik ut:

Januar: 931
Februar: 959
Mars: 877
April: 936
Mai: 1032
Juni: 1050
Juli: 1014
August: 954
September: 915
Oktober: 728
November: 571
Desember: 470

Isolasjon
Rapport for desember 2021 ligger som vedlegg.

Soningsoverføring
Det ble effektuert én soningsoverføring i desember. Totalt ble det overført 16 innsatte til soning i hjemlandet i løpet av 2021. Dette utgjorde en besparelse på 30 helårsplasser. Til sammenligning ble det soningsoverført 10 innsatte i 2020.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskostnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner

Straffegjennomføring i samfunnet
I desember 2021 ble det iverksatt 464 gjennomføringer av straff i samfunnet, som er nesten nøyaktig samme antall som i desember 2020, der 463 gjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest brukte formen for straffegjennomføring i samfunnet, etterfulgt av samfunnsstraff.

Elektronisk kontroll viser nesten ingen forskjell sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men samfunnsstraff viser en liten nedgang.

Program mot ruspåvirket kjøring øker i forhold til desember 2020, mens Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) og bøtetjeneste viser en liten nedgang.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, fordeler seg slik:

Straffegjennomføringsformdes.21des.20Andel kvinner des. 2021
Samfunnsstraff9510511 %
Program mot ruspåvirket kjøring231526 %
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND)18220 %
Bøtetjeneste333824 %
Prøveløslatelse med møteplikt60415 %
Elektronisk kontroll2212207 %
§ 12 straffegjennomføring i institusjon12200 %
§ 16 Hjemmesoning220 %
Totalt46446310 %

Lovbrudd

De domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i desember 2021, er dømt for følgende type lovbrudd.

Vold10 %
Økonomi9 %
Narkotika/rus17 %
Lov og orden5 %
Vinningskriminalitet9 %
Trafikklovbrudd37 %
Seksuallovbrudd4 %
Øvrige9 %

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg.

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer