Extraavisen.no

Krim

Soningskøen fortsetter å synke

(KRIM): Soningskøen synker for 6 måned på rad, viser de ferskeste nøkkeltallene fra Kriminalomsorgen.

Publisert for

, den

Foto: Kriminalomsorgen

Antall innsatte i fengsel

01.12.21 var belegget i fengsel 91 prosent med totalt 3302 innsatte.

 • – Av de 3302 innsatte satt 584 (18 prosent) i varetekt
 • – 772 (23,4 prosent) var utenlandske statsborgere
 • – Kvinnelige innsatte: 150 (4,5 prosent)
 • – Antall forvaringsdømte i fengsel: 143 menn, 7 kvinner
 • – 5 innsatte under 18 år. Fire soner dom og en sitter i varetekt
 • – Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år: 82,2 prosent. 


Elektronisk kontroll (fotlenke):
Pr. 03.desember var det 397 som gjennomfører straff med elektronisk kontroll (EK), en kapasitetsutnyttelse på 79 prosent.

I november 2021 var i gjennomsnitt 85 prosent av lenkene aktive.

Et faktaark om soning med elektronisk kontroll ligger som vedlegg.

Soningskø
Pr. 03.desember var soningskøen på 470 ubetingede dommer. 

Av disse avventer 35 dommer soning med EK. Totalt er det en nedgang på fem dommer i køen for EK siden forrige rapportering.

I seks sammenhengende måneder har soningskøen gått ned. I 2021 har soningskøen sett slik ut:

 • Januar: 931
 • Februar: 959
 • Mars: 877
 • April: 936
 • Mai: 1032
 • Juni: 1050
 • Juli: 1014
 • August: 954
 • September: 915
 • Oktober: 728
 • November: 571
 • Desember: 470

Isolasjon
Rapport for november 2021 ligger som vedlegg.

Du finner mer informasjon om isolasjonsproblematikken i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Antall fengsler
33 fengselsenheter, med totalt 58 operative fengsler.

Driftskostnader pr. fengselsplass pr. år (2020)
Høy sikkerhet: 1,16 millioner kroner
Lav sikkerhet: 728 000 kroner

Straff i samfunnet
Etter utgangen av hvert tertial produseres en samlet statistikk for straffegjennomføring i samfunnet. Informasjon om 2. tertial 2021 finner du på lenken under. 

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/flere-soner-straffen-sin-i-samfunnet?publisherId=17847130&releaseId=17919355

Tallene er hentet fra den månedlige statusrapporten Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) leverer til Justis- og beredskapsdepartementet, kriminalomsorgens månedlige rapport om isolasjon og etatens fagsystem, Kompis.

Lik Extraavisen.no på Facebook!