Extraavisen.no

Innenriks

Sport Outlet frifunnet for anklage om Timberland-plagiat

(PLAGIAT): Sport Outlet er av Hordaland tingrett tilkjent fem millioner kroner i erstatning fra Timberland som anklaget sportskjeden for plagiat av deres sko-modeller. Sport Outlet ble i tingretten frifunnet for anklagene på alle punkter.

Publisert for

, den

CEO i Sport Outlet, Tor-Andre Skeie, håper at denne saken kan skape presedens i liknende saker og forhindre flere aktører i å anklage andre konkurrenter for plagiat uten grundig dokumentasjon. Foto: Sport Outlet

– Dette er en viktig sak som kan skape presedens for andre liknende saker hvor store etablerte aktører saksøker konkurrenter for å begrense konkurransen. Saken er derfor også meget viktig for forbrukerne, sier CEO i Sport Outlet, Tor-Andre Skeie.

Saken startet 17. desember 2020 da Sport Outlet ble saksøkt av Timberland for det de mente var ulovlige etterlikninger av seks av deres modeller. Som følge av anklagene, måtte Sport Outlet midlertidig trekke tilbake 10 av sine modeller fra markedet frem til saken ble avgjort.

– På bakgrunn av anklagen som kun ble dokumentert med lavoppløselige nettsidebilder, måtte vi umiddelbart stoppe all salgsaktivitet. Dette har medført store økonomiske tap for oss, sier Skeie.

Retten har kommet frem til at ingen av de aktuelle sko-modellene har navn som kan forveksles med Timberland sitt. De vektlegger også at alle skoene har detaljer som skiller seg fra Timberland sine sko, og at selv om de likner, så foreligger det ingen rene plagiattilfeller.

Retten har også kommet frem til, både basert på den fysiske skoen og på bakgrunn av fremlagte illustrasjonsbilder, at det ikke for noen av skoene foreligger etterlikningshandlinger. Videre konkluderer retten med at Sport Outlet ikke har handlet i strid med god forretningsskikk eller i strid med markedsføringsloven.

– Vi har ikke hatt noen hensikt om å plagiere Timberland eller dra nytte av deres merkevare,
og vi er overrasket over hvor enkelt det var for Timberland å midlertidig stoppe salg av flere av våre sko-modeller. Derfor håper vi at denne saken kan skape presedens i liknende saker og forhindre flere aktører i å anklage andre konkurrenter for plagiat uten grundig dokumentasjon, sier Skeie.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer