Innenriks

Statsråd Terje Aasland overprøver Høyesterett

Det samme sier demografiutvalget som ble ledet av Victor Norman i NOU 20-15 (se 2.1.3.)

– Og om vi leser dommen fra Høyesterett, HR-2022-718-A, (sak nr. 21-136017SIV-HRET) er det altså slik at fritidsboliger skal være en del av strømstøtten som staten har lagt på bordet. 

Norges Hytteforbund har også tidligere ment, at når staten har tilgodesett hver husstand med 5.000 kWh pr måned bør det være opp til den enkelte eier å bestemme hvordan støtten skal fordeles. 

– Vi ber ikke om at dette taket heves.

– Selvsagt skal alle betale hva det koster om man overskrider de nevnte 5.000 kWh, men det skal faktisk godt gjøres å bruke opp. Vi minner om at gjennomsnitt forbruk på fritidsboliger ligger mellom 650 – 1.000 kWh pr. måned.

Strømstøtten kan likestilles med andre fradrag

– Jeg kan gi et eksempel og forklare dette på en enkel måte, sier leder i Norges Hytteforbund, Trond G. Hagen videre; 

– Skattemeldingen gir oss tilgang til en rekke skattefradrag. Etter en nærmere gitt beskrivelse gir staten oss anledning til å føre opp ulike fradrag, alltid opp til en gitt grense. Vi ønsker å benytte oss av strømfradrag opp til 5.000 kWh pr måned. Verre er det ikke.

Og om vi leser dommen fra Høyesterett HR-2022-718-A, (sak nr. 21-136017SIV-HRET)er det altså slik at fritidsboliger skal inkluderes i strømstøtten som staten har lagt på bordet. 

Høyesterett sier at fritidsboligen er en del av det enkelte hjem, mens olje og-energiminister Terje Aasland snakker i mot Høyesterett sin dom.

For å få ro om denne saken bør altså Aasland snarest instruere strømselskapene til å innrømme støtte til fritidsboliger, avslutter Hagen. 

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Sveio. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.