Extraavisen.no

Utenriks

Stengte ett av verdens største hackerforum

I en større operasjon, koordinert av Europol, ble ett av verdens største hackerforum stengt, og forumets administrator og to av hans medhjelpere ble satt bak lås og slå.

Publisert for

, den

Ill.bilde: Pixabay

I over ett år har det i regi av det europeiske politisamarbeidet Europol pågått en storstilt operasjon for å få stengt hackerforumet “RaidForum” samt få has på de som står bak forumet. Politioperasjonen, som har gått under kodenavnet “Operation Tourniqet”, har hatt som målsetting å understøtte og samordne etterforskingsskritt i Storbritannia, USA, Sverige, Portugal og Romania.

Forumet fungerte som en markedsplass for kjøp og salg av lekkete data fra databaser tilhørende amerikanske selskaper. Databasene det var snakk om, inneholdt data, inkludert brukernavn og passord, fra millioner av kredittkort og bankkonti. Disse dataene stammer fra ulike datainnbrudd de siste årene.

“RaidForum” var ansett for å være ett av verdens største hackerforum. Det er anslått at stedet hadde over en halv million brukere. Med stengingen av forumet og de påfølgende arrestasjonene, har man klart å stenge ett av verdens største markedsplasser for kjøp og salg av stjålne data.

På mange måter kan denne operasjonen sees på som et vendepunkt i kampen mot de datakriminelle. Med “Operasjon Tourniqet” har man i stor grad klart å nøste opp det nettverket som ligger bak et slikt nettverk. Ikke minst har man klart å definere de ulike aktørene og hvilke roller de har, det være seg administrator, den eller de som hvitvasker pengene, hvem som utfører datainnbruddene og hvem som er kjøpere av informasjonen.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer