Forskning

Sterkere samarbeid mellom industri og forskning

Klyngeleder Petter Bjørkli mener dette vil være et viktig bidrag for å styrke landsdelens muligheter i den grønne industrielle omstillingen i årene framover.

– Det at så sentrale aktører, med støtte fra Samfunnsløftet, nå går sammen, gjør at vi kan realisere vår ambisjon om å ansette leder for Forskning og Utvikling (FoU) i Energi i Nord. Denne rollen vil være helt sentral i å utvikle Nord-Norge til å ta den ledende posisjonen i energiomstillingen, gjennom koblingen mellom forsknings- og næringsaktører, sier Bjørkli.

Mo Industripark er en av Norges største industriparker og jobber ut fra visjonen om å være en grønn industripark i verdensklasse. Kim-André Åsheim, leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt, er glad for å at samarbeidet mellom industri og forskning nå blir styrket.

– Industrien sitter med nøkkelen til å løse flere sentrale samfunnsoppgaver. Det gjelder blant annet kutt i klimautslipp, eksportinntekter for å finansiere velferden i årene som kommer, og å skape arbeidsplasser som kan bidra til befolkningsvekst i landsdelen, sier Åsheim.

Han mener det er store muligheter innen energi i årene som kommer.

– Vi ser at vi har store muligheter for industrielle investeringer og utvikling av sterke kompetansemiljø. Utvikling av nye verdikjeder vil være helt sentralt i tiden framover, sier Åsheim.

Toril Røe Utvik, som leder Equinors Nordområdeenhet, trekker fram mulighetene for å utløse synergier i hele Nord-Norge.

– Energi i Nord er etablert som et initiativ på tvers av sentrale næringslivsaktører i energibransjen i nord. En viktig motivasjon for dette samarbeidet er at en ser muligheter for synergier i energiomstillingen ved å tenke helhetlige løsninger på tvers av verdikjedene i landsdelen. Dette vil skape spennende arbeidsplasser i regionen i årene som kommer, og vil kreve ny kompetanse inn i bransjen. Kompetansebygging er derfor viktig, både for å løse nye utfordringer, men også for å sikre framtidig rekruttering, sier Utvik.

Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT, er glad for at den nye stillingen er på plass.

– UiT har store forventninger til FoU-arbeidet Energi i Nord. Vårt samfunnsoppdrag fordrer et godt samarbeid med næringslivet for å sammen skape en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling. Sammen med våre partnere i klyngen skal vi jobbe for en grønn energiframtid i nord, sier Brekke.

Lik Extraavisen.no på Facebook!