Extraavisen.no

Innenriks

Stortinget har gitt formelt klarsignal til Riksrevisjonen

(OSLO): Vi har nå fått formelt klarsignal fra Stortingets presidentskap på at vi kan gjennomføre etterlevelsesrevisjoner av Stortingets administrasjon.

Publisert for

, den

Foto: Ilja Hendel / Riksrevisjonen.

– Det er jeg fornøyd med, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Forrige uke ba Riksrevisjonen om en formell bekreftelse fra Stortingets presidentskap på at vi har mandat og lovgrunnlag til å kontrollere at Stortingets administrasjon følger lover og regler, såkalt etterlevelsesrevisjon. Nå har vi fått den formelle bekreftelsen vi trengte og ba om for å kunne gjenoppta denne viktige kontrollformen.

Krevende

– De siste ukene har vært krevende, men jeg er glad for at vi nå har fått en formell bekreftelse på at vi faktisk kan gjøre jobben vår. Det som skjedde i 2017 er svært beklagelig, men nå kan vi endelig sette punktum og se fremover, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I et brev til Riksrevisjonen skriver Stortingets presidentskap:

  • «Presidentskapet kan slutte seg til at Riksrevisjonen har mandat og lovgrunnlag til å gjennomføre etterlevelsesrevisjoner av Stortingets administrasjon, som et ledd i regnskapsrevisjonen og kontrollen med disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet, slik det ble redegjort for i riksrevisorkollegiets brev til Stortingets presidentskap 7. desember 2017.»
  • «Pågående utredninger av lovgrunnlaget for Riksrevisjonens virksomhet rokker selvsagt ikke ved dette. Eventuelle endringer av Riksrevisjonens mandat slik det er fastsatt i lov og instruks vedtatt av Stortinget, må vedtas av Stortinget.»

– Dette er en god plattform for Riksrevisjonens kontroll med Stortingets administrasjon. Å kontrollere etterlevelse av lover og regler er en viktig del av vårt arbeid med offentlige regnskaper og avgjørende for tilliten til Stortinget – vår viktigste demokratiske institusjon, sier Foss.

Kartlegging

Det er fortsatt for tidlig å si hvilke saker vi kommer til å gå inn i. Vi skal først gjøre en grundig kartlegging for å finne ut hva vi eventuelt bør se nærmere på.

Nå har vi Stortingets aksept for å gjøre denne typen kontroller, men våre undersøkelser skal alltid basere seg på en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet.

Det er disse vurderingene vi nå går i gang med. I tillegg kommer vi til å fortsette med å kontrollere Stortingets årsregnskap, slik vi alltid har gjort, også i perioden fra 2017.

Lik Extraavisen.no på Facebook!