Extraavisen.no

Innenriks

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité til Finnmark

(FINNMARK): Transport- og kommunikasjonskomitéen besøker Finnmark for å gjøre seg kjent med samferdselen i fylket, med spesielt fokus på havne- og farleder og kortbanenettet.

Publisert for

, den

Programmet starter på Storskog grensestasjon mandag 23. mai. Derfra går turen i buss fra Storskog til Vardø, med besøk og omvisning på Sjøtrafikksentralen.

Mandag ettermiddag reiser komiteen videre med Hurtigruta fra Vardø til Hammerfest. Tirsdag 24. mai går de på en ny buss som frakter dem til Øksfjord. Herfra tar komiteen ferga til Hasvik, hvor hele programmet for onsdag 25. mai vil finne sted.

Underveis på hele reisen vil representanter fra ulike samfunnsaktører presentere prosjekt og planer for framkommelighet og kommunikasjon i regionen. Lokalstyre, myndigheter, transportetater og næringslivsaktører vil belyse transportutfordringene i Finnmark.

Pressemøter:

På Storskog grensestasjon og Sjøtrafikksentralen i Vardø er det satt av tid til at pressen kan møte komitémedlemmene.

Se vedlegg for utfyllende program med innhold og foredragsholdere.

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!