Connect with us

Innenriks

Stortingspolitiker krever skolebytte for mobberne

Stortingspolitiker Helge Andrè Njåstad (Frp) sier at han har nulltoleranse for krenkende adferd eller mobbing, og krever at skolebytte for mobberne blir innført. Det sier Frp-politikeren etter at Julie Børresen delte sin historie.

  •  
  •  
  •  

Publisert for

, den

Foto: Privat / Fremskritsspartiet

– Vi har nulltoleranse mot krenkende adferd eller mobbing. Mobberne må bytte skole når skolebytte er eneste utvei ved alvorlig mobbing, sier Njåstad til Extraavisen, etter at han har lest historien til Julie:

– Slike eksempler motiverer folk til å ta tak i problemer som vi har nulltoleranse for.

Njåstad sier at Fremskrittspartiet har presset for å øke satsing på økt psykisk helse.

Børresen skal ha fått stor oppmerksomhet etter at hun fortalte om sin historie. Dette førte til at Extraavisen har hittil mottatt over 1700 henvendelser fra folk som vil fortelle om sine erfaringer med mobbing.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

– Jeg har også fått flere meldinger i innboksen fra nye mennesker. Det er helt utrolig at det er så mange som åpner opp om det de har opplevd etter at jeg har fortalt historien min, skriver Børresen på sin blogg, og fortsetter:

– Jeg tror det hjelper å prate om det man har opplevd. Åpenhet og dialog skaper forståelse og kunnskap. Det føler jeg at jeg har vært med å bidra til gjennom å fortelle historien min. Når det er så mange som velger å åpne seg etter at jeg har fortalt er det helt tydelig hvor utbredt mobbing faktisk er i samfunnet og hvor mange det rammer. 

Miss Norway-deltaker, Julie Børresen har fått stor oppmerksomhet landet rundt. Foto: Andre Stang Erlingsen

Njåstad mener at det å gi lærere mulighet til å forsvare seg mot angrep fra elever er svært viktig, men at det er like viktig å ansvarliggjøre lærere og skoleledere ved systematisk manglende oppfølging i mobbesaker.

– Fremskrittspartiet vil ha ha en kritisk gjennomgang av opplæringslovens med tanke på rettssikkerheten for elever og lærere. Det er svært viktig at alle ansatte og elever har et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen.

– Systematisk arbeid for et godt skolemiljø og forebygging av krenkende adferd er viktig. Det må slås hardt ned på krenkende adferd og alle former for mobbing. Det er også viktig at elever og foresatte ikke føler seg maktesløse i slike situasjoner. Derfor bør det opprettes egne mobbeombud i kommunene, som har et tett samarbeid med lokale skoler og skoleeiere.

Han peker på at det er skolen som har ansvaret for elevenes psykososiale miljø, og sier at manglende innsats mot mobbing må få konsekvenser.

– Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å gripe inn mot mobbing. Dersom utfordring ved mobbing ikke kan løses på annen måte, må den eller de som utfører mobbingen, bytte skole. Det er likevel viktig at det er hevet over tvil at mobbing faktisk har funnet sted, før slike tiltak iverksettes.

– Det er også viktig at lærere som utsettes for angrep og mobbing. Lærerens trygghet på arbeidsplassen må ivaretas på en bedre måte enn i dag. Lærere må få anledning til å beskytte seg selv dersom de blir fysisk angrepet av elever, og de må få anledning til å fysisk flytte elever ved behov.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre:
  •  
  •  
  •