Extraavisen.no

Arkiv

Støtter melde- og registreringsordning

(BEMANNING): Statsminister Jens Stoltenberg benyttet sin 1. mai tale til å bebude innføring av en melde- og registreringsordning for bemanningsforetak. Bemanningsbransjen gir sin fulle støtte til dette, uttaler fagsjef Even Hagelien i NHO Service.

Publisert for

, den

NHO Service er positiv til melde- og registreringsordningen som forhåpentligvis vil bidra til å sikre at norske og utenlandske bemanningsbedrifter vil drive seriøst og at arbeidslivet vil fungere bedre. Det er viktig at bedrifter ikke får konkurransemessige fordeler ved å bryte loven, sier Even Hagelien.

Hagelien gir imidlertid uttrykk for at han er skuffet over at det fra politisk ledelse til stadighet kommer til uttrykk en oppfatning av at bemanningsbransjen har et hovedansvar for de problemer man har hatt med sosial dumping. Han gir uttrykk for at det ikke kan anses dokumentert at problemet med sosial dumping er større i bemanningsbransjen enn i andre bransjer.

Hagelien understreker at dette selvsagt ikke betyr at bransjen fra sier seg ett hvert ansvar for problemene. Men vi opplever det som urimelig at man tror at regulering av bemanningsbransjen løser hele problemet, sier han.

Seriøse norske bemanningsforetak støtter opp om initiativ som bidrar ryddigere forhold i bransjen, og ser at det dessverre har etablert seg aktører som man gjerne ville vært for uten. Det er svært uheldig for bransjens aktører at enkelte velger å ikke følge reglene, for eksempel når det gjelder betaling av skatter og avgifter.

– Vi ser fram til en ordning som vil skape større oversikt over bransjens aktører, og som vil sikre en sunn konkurranse og ryddige forhold. Det er ikke minst viktig med en tydelig presisering av hva som er et lovlig bemanningsforetak, da man har sett flere eksempler på at bedrifter som har drevet på kant med loven har utgitt seg for å være bemanningsforetak når det i realiteten kun er tale om ren formidling av arbeidskraft. Dette har vist seg å være et særlig problem i forhold til aktører fra de nye EU-landene som har etablert seg på det norske markedet, sier Hagelien.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Siste artikler:

Tror du Vladimir Putin har kreft?
2 stemmer