Krim

Suspendert ordfører får beholde lønna

Som tidligere meldt i Extraavisen, skulle kommunestyret i Nittedal under dagens møte avgjøre om bygdas suspenderte ordfører, Hilde Thorkildsen, fortsatt skulle lønnes av kommunestyret.

Etter kommuneloven har en suspendert ordfører krav på lønn og annen godtgjøring i ett år. Denne perioden var nå gått, og kommunestyret måtte derfor nok en gang ta stilling til om hun skulle bli lønnet av kommunen.

I saksfremlegget for kommunestyret, hadde rådmannen gått inn for at den suspenderte ordføreren skulle få beholde lønnen, eller “godtgjøringen” som det heter, frem til det foreligger rettskraftig dom foreligger.

Slik ble det da også. Etter er hard debatt,vedtok kommunestyret det fremlagte forslaget.

Ett forslag fra Rødt om å stoppe lønnsutbetalingen fra den dato lønnsplikten opphører, fikk bare stemmene fra Rødt, SV og en stemme fra MDG.

Lik Extraavisen.no på Facebook!