Extraavisen.no

Innenriks

Svært rolig åpning i påsken for Norsk Folkehjelp

(NORGE): Til tross for flere dramatiske skredulykker før påske, har første del av årets påske vært rolig for de frivillige redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp.

Publisert for

, den

Foto: Norsk Folkehjelp

– Det er fortsatt betydelig skredfare mange steder i landet, og det er derfor gledelig at det ikke har vært noen flere alvorlige skredulykker så langt i påsken. Det viser at folk tar hensyn og unngår skredfarlig terreng etter de tragiske ulykkene vi hadde i forkant av påsken, sier leder i Norsk Folkehjelp Sanitet, Vegard Eidissen Lindbæk.

Han er selv skredmannskap og har sett konsekvensene av å bli tatt av skred på nært hold.

– Snøskred har enorme krefter, og når vi i redningstjenesten kommer, er det dessverre ofte allerede for sent. Derfor er vi glade for at vi ikke har måtte rykke ut på noen flere ulykker de siste dagene, sier Eidissen Lindbæk.

Så langt har det vært en svært rolig påske for redningsmannskapene i Norsk Folkehjelp.

– Så langt i påsken har vi hatt noen få redningsaksjoner der folk har vært uheldig og skadet seg på tur, og det kan skje hvem som helst. Det er i de kommende dagene vi får den store påskeutfarten, og det er nok mange som har lengtet etter den klassiske påsketuren etter to år med begrensninger på grunn av pandemien, sier han.

Til tross for at de fleste påsketurene går fint, er det viktig å ta høyde for at ulykker kan skje:

– Man er mye tryggere på tur hvis man har tatt noen enkle forholdsregler: Akkurat nå er det viktig å planlegge hvor man går og å unngå skredfarlig terreng. I tillegg er det alltid viktig å ta med ekstra klær og litt mat og drikke selv på de kortere turene, sier han.

– Én ting er å kunne ta hånd om selv, men det er også viktig å kunne hjelpe andre hvis man møter noen som har skadet seg på turen. Last ned «Hjelp 113»-appen, så sendes lokasjonen din automatisk dersom du må ringe etter hjelp.

Norsk Folkehjelp har frivillige i beredskap 24/7 gjennom påsken. Både i fjellet og på stasjonære vaktstasjoner, men også i by og tettsteder over hele landet, er mannskap fra Norsk Folkehjelp klare til å rykke ut umiddelbart dersom alarmen går.

Lik Extraavisen.no på Facebook!