Extraavisen.no

Helse

Sykehusene er klare til å behandle flyktninger

(NORGE/UKRAINA): Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeider tett om å hjelpe og behandle flyktninger fra Ukraina.

Publisert for

, den

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

– Vi har god erfaring fra å håndtere kriser sammen, sier viseadministrerende direktør Jan Frich.

Oslo universitetssykehus har fått en nasjonal oppgave med å koordinere og vurdere mottak av ukrainske pasienter. – Dette gjelder mennesker som har vært under pågående behandling i Ukraina eller som trenger sykehusbehandling, sier Frich.

Han takker Oslo universitetssykehus for å ta på seg denne viktige oppgaven, og sier at Helse Sør-Øst RHF har god oversikt over kapasiteten i sykehusene og hvilken behandling de kan gi.

– Vi vet at mange ansatte er engasjert i situasjonen, og vi synes det er fint å se hvor raskt sykehusene mobiliserer, sier Frich.

Han forteller at det gjennomført kartlegging av utstyr og materiell, og regjeringen har allerede sendt store mengder legemidler og annet utstyr.

– Vi har detaljert oversikt over våre lagre med medisiner og utstyr, og vi skal bidra med det vi kan, sier Frich.

Flere sykehus med nærhet til flyktningmottak skal bidra i arbeidet med å screene flyktninger for tuberkulose. Her vil radiografer ved andre sykehus bistå, slik at ansatte reiser dit flyktningene blir bosatt istedenfor for at flyktningene må reise til hovedstaden for screening.

Lik Extraavisen.no på Facebook!