Viser: 1 - 9 av 176 resultater
Helse

Får ikke annonseplass hos TV2 eller Dagsavisen

Nettmagasinet Helse, Mat & Livsstil – hemali.no mener at nordmenns vonde erfaringer etter mRNA-vaksinering bør høres av folk og folkevalgte. Derfor ønsket vi å bruke annonsepenger på å få vår film spredt. Filmen har ingen påstander eller absolutte svar, kun subjektive opplevelser. Filmen er uten reklame, og gir ingen direkte fortjeneste til Hemali.

Per 17. mai var 59 303 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon meldt til Statens legemiddelverk. 60 % av disse er behandlet, og 17% av de behandlede meldingene klassifiserer som alvorlige. Det betyr tilstander som betydelig nedsatt funksjonsevne, livstruende sykdom eller død, fosterskade/medfødte misdannelser.

Hemali har kun ett ønske med filmen: at nordmenn med vonde erfaringer skal høres. Imidlertid ønsker verken TV2 eller Dagsavisen å selge oss annonseplass. TV2 i e-post til Hemali, utdrag:

– I de tilfellene hvor vi sier nei, dreier det seg om annonsører, annonser eller produkter hvor innholdet strider med TV2s verdier, dekning eller troverdighet.

Julia Schreiner Benito, redaktør i nettmagasinet Helse, Mat & Livssstil – hemali.no

Dagsavisen i e-post til Hemali, utdrag:«Vi har gjort en vurdering av videoen og har konkludert med at innholdet er såpass kontroversielt at vi ikke kan ta inn videoen som annonsørinnhold. Det vil kunne skape sterke reaksjoner fra lesere, noe som gjør at vi ikke ønsker å markedsføre denne videoen.»

Hemalis redaktør Julia Schreiner Benito reagerer:

– Statens legemiddelverk kan vise til ca. 60 000 meldinger om mistenkte bivirkninger, men å la noen av stemmene bak erfaringene bli hørt, er altså for «kontroversielt» for TV2 for Dagsavisen. I min bok heter dette sensur, noe norske medier mer enn gjerne beskylder andre regimer for. Regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. TV2 og Dagsavisen svikter sin rolle i å ivareta debatt, maktkritikk og i å la enkeltmenneskers erfaringer høres. Jeg er rystet, og minner om punkt 1.5. i Vær varsom-plakaten:

«Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.»

Lik Extraavisen.no på Facebook!