Extraavisen.no

Utenriks

Talte til generalforsamlingen i FN

(KASAKHSTAN): De økonomiske og sosiale konsekvensene av korona-krisen var viktig da Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev talte til FNs generalforsamling nå nylig. Og han kommenterte situasjonen i Afghanistan.

Publisert for

, den

Kasakhstans president Kassym-Jomart Tokayev talte til FNs generalforsamling nå nylig. Foto: Akorda.kz

Han påpekte det som har fått for liten oppmerksomhet samtidig som verden opplever at den akutte krisen blir drevet på defensiven.

Tokayev viste til dramatisk økning i arbeidsledighet og at flere hundre millioner rundt i verden har mistet levebrødet som følge av pandemien og nå lever i ekstrem fattigdom.  Han sa at flere ti-år med utviklingsfremgang går tapt.

– På mange måter har pandemien avslørt vår sårbarhet, sa Tokayev og understreket hvor helt avgjørende viktig det nå er med internasjonalt samarbeid og solidaritet. Han viste til at et naturlig sted å begynne var en universell og rettferdig tilgang til vaksiner.

Klimakrisen merkbar i Kasakhstan

President Tokayev fortalte generalforsamlingen at klimakrisen er blitt en merkbar utfordring for Kasakhstan. Klimaet her befolkningen og økonomien. Median årlig temperatur har økt 2 ° C de siste 75 årene med stadige flere alvorlige tørkeperioder.

Kasakhstan har til hensikt å oppnå karbonnøytralitet innen 2060, og lanserer nasjonal 2050 lavkarbonutviklingsstrategi neste måned.  

Siden nesten 70% av Kasakhstans elektrisitetsproduksjon er avhengig av kull, byr energiovergangen på store utfordringer.

Tilgang til grønn teknologi og grønn finansiering vil være avgjørende for denne overgangen, og Kasakhstan har store forventninger til den kommende COP26 -konferansen i Glasgow. – Uten grønn finansiering blir ambisiøse klimatiltak bare tomme ord, sa presidenten.

Afghanistan

Når det gjelder Afghanistan, støtter Kasakhstan FNs sikkerhetsråds oppfordring til å etablere, gjennom forhandlinger, en ny regjering som er inkluderende og representativ. – Det må etableres et konsensusbasert system der grupper med forskjellige verdier, eller etnisk, religiøs og kjønnsbakgrunn kan sameksistere i samme land, Sa Tokayev.

Kasakhstan ser på Afghanistan som en uavhengig, suveren nasjon som lever i fred med seg selv og sine naboer. – Afghanistan må fortsette å overholde sine internasjonale forpliktelser og sikre at territoriet er fritt for terrorister, narkotika og menneskehandlere, sa presidenten.

«Afghanistan er ikke en trussel, men en mulighet»

Tokayev var ellers opptatt av den sosiale og økonomiske krisen i Afghanustan.  – Vi er klare til å tilby en logistisk plattform for humanitær bistand til Afghanistan, samt å bidra med vår rimelige andel. Afghanistan er ikke en trussel, men en mulighet. Hvis situasjonen blir stabil, kan landet bidra positivt til Sentral-Asias utvikling.

– I august markerte vi 30 -årsjubileet for beslutningen fra vår første president, Nursultan Nazarbayev, om å stenge atomteststedet Semipalatinsk og samtidig gi avkall på det fjerde største atomarsenalet i verden. Vi oppfordrer igjen atomvåpenstatene til å forplikte seg til fullstendig eliminering av atomvåpen innen 2045 – FNs hundreårs jubileum.

Lik Extraavisen.no på Facebook!