Extraavisen.no

Innenriks

– Terra-skandalen må granskes

(TERRA/HAUGESUND): LO-leder Roar Flåthen mener det er viktig at Kredittilsynet og myndighetene nå gjør en grundig jobb for å finne ut hva som har skjedd i Terra Securities ASA, og hvordan det kunne skje.

Publisert for

, den

– En slik gransking er viktig for å bidra til å gjenopprette en generell tillit til finansinstitusjoner, og ikke minst for å hindre nye skandaler. De må også se på om selskapsstrukturen i seg selv var laget for å skjerme eierne fra risiko. Alle må trekke lærdom av det som her har skjedd, sier Flåthen.

– Ikke bare må vi få alle kortene på bordet i denne saken, men vi må være sikre på at vi for framtida har lover og regler på verdipapirområdet som gir kundene trygghet for at de kjøper produkter og tjenester på et riktig grunnlag, sier Flåthen.

– Det er viktig at banker og finansinstitusjoner opptrer på en ansvarlig måte og at risikoprodukter ikke markedsføres som noe annet enn det de er. Den internasjonale kredittkrisa som dette er en del av, viser at beredskap og regelverk på finansområdet ikke kan liberaliseres eller svekkes. Systemet som krever at bankene ikke kan ta risiko uten at deres egne penger risikeres må bevares og styrkes. Meklerhusenes rolle som både rådgiver og selger fungerer heller ikke godt, særlig ikke når selgerne opptrer som pushere.

LO-lederen retter kraftig kritikk mot selskapet som åpent har tillatt de spekulative produktene som har blitt avdekket. Nå mener han eierne må være med å ta ansvar for den dramatiske situasjonen tapskommunene har havnet i. – Kommunene selv er ikke uten ansvar, men når Kredittilsynet slår fast at Terra Securities ikke har opptrådt slik de burde, og vi vet at meglerhuset har vært en pengemaskin i Terra-Gruppen, må Terra-Gruppen og dens eiere ta et stort ansvar for å bidra til å dekke kommunenes tap.

Lik Extraavisen.no på Facebook!