Extraavisen.no

Arkiv

To nye avdelingsdirektører på plass

(NVE): NVE har tilsatt Rune Flatby som avdelingsdirektør for Konsesjon og tilsynsavdelingen og Gunn Oland som avdelingsdirektør for Administrasjonsavdelingen. Begge kommer fra egne rekker i NVE, noe vassdrags- og energidirektør Agnar Aas ser som en styrke.

Publisert for

, den

– Eg ser det som ein styrke i NVE at dei to aller beste søkjarane til stillingane kjem frå eigne rekkjer. Eg ser fram til eit godt og konstruktivt samarbeid slik at vi kan møte framtidas utfordringar på best mulig måte, sier Agnar Aas.

Rune Flatby har vært ansatt i NVE i 20 år og har bred erfaring fra flere områder i organisasjonen. De siste årene har han vært seksjonsleder med ansvar for konsesjonsbehandling av vannkraft. Flatby er utdannet naturgeograf fra UiO.

– Jeg ser frem til å jobbe med konsesjon og tilsynsoppgaver som er viktige i forhold til å sørge for et robust kraftsystem med høy leveringssikkerhet, uttaler Flatby. En forsvarlig utnyttelse av fornybare energikilder er viktig i et klimaperspektiv. Innenfor politiske prioriteringer skal vi bidra til en effektiv konsesjonsbehandling med høy kvalitet, avslutter Flatby.

Gunn Oland har siden 2005 vært seksjonssjef for kraftmarkedsseksjonen i NVE. Tidligere har hun innehatt leder- og konsulentstillinger i E-CO Tech, Oslo Energi, Verdensbanken og Siemens med mer.. Oland har utdannelse både fra BI og NTNU og har jobbet både med administrasjon, forretningsutvikling og energifaglige forhold.

– Jeg har i flere år arbeidet med utvikling og oppfølging av kraftmarkedet og ser nå frem til å få mer innsikt i NVEs viktige samfunnsoppgaver, uttaler Oland. Gjennom en veltrimmet og motivert administrasjonsavdeling håper jeg å kunne bidra til at NVE som direktorat kan utføre de pålagte funksjonene på en effektiv, målrettet og konstruktiv måte. Dette vil igjen samfunnet til gode, avslutter Oland.

Lik Extraavisen.no på Facebook!