Connect with us

Innenriks

Tonje ble akuttplassert mot sin vilje

Da Tonje Omdahl (18) gikk på ungdomskolen ble hun akuttplassert av barnevernet. I senere tid har hun blitt mer aktivt til å gå til «krig» mot det norske barnevernet.

  •  
  •  
  •  
Foto: Privat

– Det er ganske mange som opplever av å bli akuttplassert. De opplever også å få barnevernet på døren med politieskort, og da er det viktig at vi som er i «krig» mot systemet dokumenterer slike hendelser, sier Omdahl til Extraavisen.no.

Historien starter da Tonje Omdahl gikk på barneskole hun ble utsatt for mobbing. Da familien gikk inn for å løse problemet sammen med skolen, valgte skolen istedenfor å løse problemene på sine egne måter ved å sende en bekymringsmelding til barnevernet. Dermed ble det stadig gjentatte besøk av barnevernet med politifolk tilstede.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

På ungdomskolen i Sauda skulle det vise seg at verken hun eller familien fikk fred fra den øverste statsmakten i kommunen som ble utøvd mot familien. Flere ganger skal Tonje som barn ha sagt at hun nektet å bli med før hun hadde fått snakket med faren sin.

– Begrunnelsen for det var at læreren til eldste bror min sendte bekymringsmelding, og før vi visste ordet av det ble vi hentet på skolen og ante ingenting, forteller Omdahl, og legger til:

– Jeg glemmer det aldri, og det var helt uvirkelig at man kunne oppleve noe slikt. Barnevernet kom rett inn dørene på skolene og prøvde få meg med, men jeg nektet. Jeg ville snakke med pappa før jeg ble med de.

Dette førte til at barnevernet besluttet å åpne sak, og ble dermed en akuttplassering. I rapporten kom det fram at faren hadde utført vold og seksuelt misbruk, noe som det ikke ble gjort bevis på.

Senere ble det gjort et vedtak om omsorgsovertakelse av Tonje, noe familien anså det som forkastelig.

Foto: Privat

Faren Frode Omdahl ble deretter pågrepet og arrestert i sitt eget bopel. I tillegg ble familien utsatt for ransakelse av politiet for å finne fysisk bevismaterial som kunne brukes mot faren.

– Jeg synes det var grådig urettferdig at barnevernet kom og akuttplasserte oss. De hadde ingen fysisk bevis som de kunne legge frem, og det ble heller ikke gjort noe funn av synlige skader. Man kan jo tenke seg at skolen sendte bekymringsmelding på falsk grunnlag da far klaget på mobbing på skolen, undrer 18-åringen.

Det var ikke lenge siden 18-åringen deltok i TV 2-programmet «Norge bak fasaden». I programmet forteller den unge barnevernskritikeren hvordan hun opplevde i møte med etaten.

– Det ble gjort legesjekk, og jeg kan huske at det var veldig ubehagelig. Det ble ikke gjort funn av det de karakterisere seksuelt misbruk. Det er ganske absurd når man tenker på at en etat kan klandre en helt vanlig familiefar for å ha utført noe han aldri kunne tenkt seg å gjøre, fastslår hun.

Omdahl mener barnevernet er en kynisk etat som bryter menneskerettighetene kontinuerlig. Hun mener også at det er mye fokus på å få finansiert staten enn å sette «barns beste» i fokus.

– Hvor er «barnets beste» i min sak og hvor er «barnets beste» i de tusen andre sakene man aldri får høre om?, spør Tonje, og legger til:

– Det er flere barn som dør i systemet, og tallene blir ikke offentliggjort eller omtalt i «mainstream»-media. Det eneste vi hører er foreldre som har mistet retten til å være far eller mor, fordi staten har utnyttet dem. Og andre historier hører vi at foreldrene har mistet sitt barn i systemet.

Tonje med ny genser som hun fikk fra en av sine tilhengere. Foto: Privat

På hennes Facebook-konto holder hun oppdatert med sine tilhengere om hva som skjer bak fire vegger. Her får hun mange tilsendte videoer og bilder som et bevismaterial. Alt fra vold som blir utført av ansatte til politipatruljer som drar barn ut av huset. En av videoene som hun har lagt ut tidligere, er en ansatt ved en institusjon som sitter oppå ungdommen mens han ligger maktesløs på bryggen.

– Jeg er i «krig» mot barnevernet, og det kommer jeg til å fortsette. Det er veldig ofte jeg får videoer og bilder – og ikke minst hjerteskjærende historier fra foreldre som har mistet barnet sitt i systemet. Det er viktig at vi ikke «tier til taushet» når slike historier blir fortalt.

I hennes sak har Indre Ryfylke fått kraftig kritikk for hvordan de har håndtert situasjonen:

  • Tonje fikk ikke muligheten til å medvirke i sin egen sak.
  • Kommunens dokumentasjon av bruk av politibistand under hjemmebesøk var mangelfull, og at det var i strid i forhold til barnevernsloven.
  • At det ikke var forsvarlig av kommunen med å finne et egnet familiehjem i forbindelse med omsorgsovertakelsen.

TV 2 har spurt Sauda kommune om hvordan de håndterer slike situasjoner. Rådmannen i kommunen skal ha svart at de er «opptatt av å levere tjenester i samsvar med loven, og bruker tilbakemeldingen fra statsforvalteren i sitt daglige forbedringsarbeid».

Til Extraavisen forteller Omdahl at hun ikke ble hørt, og har siden den gang krevd svar på hvordan de kom frem til beslutningen om akuttvedtaket og omsorgsovertakelse. Hun mener hun ikke har fått de svarene hun har bedt om. De siste årene har mange fått øyene opp for barnevernskritikeren som har dokumentert en rekke episoder med politiet og etaten.

– Jeg har flere spørsmål om hvordan de kom frem til beslutningen, og hva var det som skjedde da vi ble akuttplasserte. Jeg føler at det er så lett for barnevernsansatte å tilkalle politi når de rykker ut. For meg kan jeg ikke noe annet enn å anse det som et rent maktimisbruk mot sivile. Det er dette jeg dokumenterer og det har ført til at jeg har flere tusen tilhengere som holder meg oppdatert om hva som skjer rundt om i landet.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre:
  •  
  •  
  •