Extraavisen.no

Innenriks

Trine J. Meza er ny rektor ved Høyskolen Kristiania

(OSLO): Professor Trine J. Meza ansettes som ny rektor for Høyskolen Kristiania, med tiltredelse 01.08.2022. Meza kommer fra stillingen som prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høyskolen Kristiania.

Publisert for

, den

Professor Trine J. Meza. Foto: Høyskolen Kristiania

Høyskolens eget innstillingsutvalg ansatte Meza i stillingen 9.desember. Styreleder ved Høyskolen Kristiania og leder av innstillingsutvalget, Peter Wesenberg, er svært fornøyd med nyansettelsen.

– Først vil jeg gratulere professor Trine J. Meza med stillingen som rektor ved Høyskolen Kristiania. Den viktigste jobben for Meza blir å bidra til å realisere høyskolens ambisjon om å bli et arbeidslivsuniversitet. Med tung egen bakgrunn som forsker, og med sin erfaring som instituttleder, prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, og senest også fungerende dekan for School of Doctoral Studies, vet hun godt hva som kreves for å realisere denne ambisjonen, sier Wesenberg.

Wesenberg forteller at det har vært en grundig og omfattende ansettelsesprosess i samarbeid med rekrutteringsbyrået Visindi som har bistått innstillingsutvalget til høyskolen i prosessen. Det har vært flere svært gode kandidater, men Meza skilte seg definitivt ut – med hennes unike erfaring og kompetanse.

– Meza er handlekraftig og samarbeidsorientert, og jeg er helt sikker på at hun vil bidra sterkt til at den videre utviklingen av høyskolen skjer med studentenes læring i fokus og med en sterk vektlegging av det praksisnære, sier Wesenberg videre.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Drivkraften bak

Meza tiltrer stillingen som rektor ved Høyskolen Kristiania fra 1. august 2022, og ser spesielt frem til å lede høyskolen mot en universitetsakkreditering.

– Jeg ser på det som en stor tillitserklæring at styret ved Høyskolen Kristiania har gitt meg denne muligheten. Min drivkraft er at vi sammen skal få til det store prosjektet vi har satt oss fore – making history together!

Hun har vært prosjekteier for, og deltaker i, flere store prosjekter med betydning for universitetsambisjonen. 

– Alle disse prosjektene er viktige byggesteiner på veien til universitetsakkreditering. Fra da jeg startet ved høyskolen har vi hatt en rivende utvikling, som det har vært en glede å være med på. Nå ser jeg frem til å kunne lede den videre utviklingen sammen med alle de flinke folka som jobber på høyskolen i samspill med studentene og arbeids- og næringsliv, sier Meza.  

Fra Venstre: Solfrid Lind, Trine J. Meza og Peter Wesenberg. Foto: Høyskolen Kristiania

Imponerende bakgrunn

Meza har doktorgrad i genetikk (Dr. scient) fra Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Oslo (2000). Etter avsluttet doktorgrad ble hun ansatt ved UiO som postdoktor og forsker ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det medisinske fakultet fra 2000 til 2005, før hun gikk videre til Matforsk AS i 2006. Det tok imidlertid ikke lang tid før Trine var tilbake på UiO som forsker, denne gangen som forsker ved Institutt for molekylær biovitenskap fra 2006 til 2011. I perioden mellom 2011 og 2015 var Meza seksjonssjef og assisterende avdelingsdirektør i NOKUTs tilsynsavdeling og en del av lederteamet i NOKUT.

I 2015 ble Meza ansatt som instituttleder ved Institutt for helsefag ved Høyskolen Kristiania, frem til hun i 2017 ble prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. En stilling hun kombinerte med en annen stor rolle – fra august 2020 til februar 2021 var hun også fungerende dekan ved School of Health Sciences ved Høyskolen. Dette etterfulgt av rollen som fungerende dekan ved School of Doctoral Studies, i tillegg til at hun de fire siste årene har sittet i både høyskoleledelsen og rektoratet.

Det er trygt å si at administrerende direktør ved Høyskolen Kristiania, Solfrid Lind, er svært fornøyd med at Meza ønsker å ta på seg denne nye rollen. 

– Meza har erfaring fra ulike deler av Kristiania og hun forstår organisasjonen godt. Hun tar med seg viktig kunnskap om og kjennskap til hele organisasjonen. De siste årene har Meza vært prosjektleder og i inneværende år hatt ansvaret for begge institusjonsbesøkene knyttet til våre to første ph.d.-søknader gjennom rollen som konstituert dekan for School of Doctoral studies. Denne rollen har hun ved siden av jobben som prorektor forskning og kunstnerisk utvikling, sier Lind.

– Jeg er med andre ord veldig glad for at styret har valgt professor og prorektor for forskning og kunstnerisk utvikling, Trine J. Meza, som høyskolens neste rektor. Hun kjenner oss svært godt og vet hva som må for at vi skal bli et universitet. Hun kjenner til institusjonens strategiske arbeid, og vil sikre at Kristiania opprettholder fremdriften for å nå våre målsetninger om å bli et arbeidslivsuniversitet, sier Lind videre.

Studentene i sentrum

Meza gleder seg stort til å tiltre som ny rektor til sommeren, og da spesielt for å få en enda tettere kontakt med studentene enn det hun har hatt frem til nå.

– Mitt fotavtrykk som rektor ved Høyskolen Kristiania skal være økt kvalitet i forskning og kunnskapsutvikling, fortsette med praksisnær utdanning i alle våre fagområder, og ikke minst alltid sette studenten i sentrum i alt vi gjør. Tett kontakt med faglig ansatte, administrasjonen og studentene er essensielt for at mitt arbeid skal bli best mulig, både for høyskolen og for samfunnet, avslutter Meza.

Åremålsstillingen til nåværende rektor Arne H. Krumsvik går ut 31.07.2022, han vil sitte ut perioden til Meza tar over som ny rektor 01.08.2022.

Lik Extraavisen.no på Facebook!