– Tror alle sliter litt om dagen

Det er over et år siden pandemien traff Norge for første gang, og hele landet ble snudd på hodet. Semifinalist i Miss Universe Norway, Nora Emilie Nakken ønsker å sette lys på hva dette kan gjøre med psyken til befolkningen, og da særlig barn og unge som er helt i starten av livet. 

Foto: Privat

Dette medførte at skoler og barnehager ble stengt, i tillegg ble flere ansatte fra ulike bedrifter permitterte – Og noen satt i karantene.

Hva tror du dette egentlig gjør med dagens ungdommer?

– Først må jeg bare si at jeg mener barn og unge har vært utrolig flinke gjennom denne pandemien, og innrettet seg etter restriksjonene på en god måte. Som ung voksen selv kjenner jeg spenningen i kroppen etter å reise eller finne på ting med venner. Jeg tror dette med sosial mangel bland unge kan generere mer ensomhet i samfunnet. Det er ikke nødvendigvis slik at vi ser resultatet av det ennå, men kanskje når ting begynner å åpne igjen.

Antall polikliniske konsultasjoner og døgnopphold innen psykisk helsevern blant barn og ungdom økte i 2020 sammenlignet med 2019. I siste halvdel av 2020 sammenlignet med samme periode året før, kontaktet i tillegg flere barn og unge fastlegen for psykiske problemer, ifølge Helsedirektoratet.

– Ved å distansere seg både frivillig og ufrivillig tror jeg dette kan generere flere ensomme unge, som kanskje ikke har noen de kan betro seg til eller snakke med i denne tiden. Ensomhet og dårlig psykisk helse går ofte hånd i hånd. Gjennom dette kan dagens unge utvikle psykiske problemer de kanskje tar med seg videre. Dette er noe vi som samfunn bør ta på alvor allerede nå, gjennom å sette mer fokus på psykisk helse. På denne måten tørr kanskje flere unge å snakke om problemer, i stede for å sitte med de for seg selv. 

Foto: Privat