Extraavisen.no

Utenriks

Trusselen mot Danmark øker

(DANMARK): Danmark opplever en økning i trusselen fra fremmede stater. Både tradisjonell spionasje og spionasje rettet mot næringslivet øker, heter det i en trusselvurdering fra det danske motstykket til PST.

Publisert for

, den

Foto: Pixabay

Det danske motstykket til PST, Politiets Efterretningstjeneste (PET), har nylig utgitt en trusselvurdering når det gjelder fremmede staters aktiviteter i Danmark. Det er første gang PET utgir en slik ugradert trusselvurdering.

Trusselvurderingen viser ikke uventet at trusselen mot Danmark vokser. I tillegg til den mer tradisjonelle spionasjen, utgjør ulovlig teknologioverføring, forsøk på påvirkning og svertekampanjer samt industrispionasje en stadig økende trussel mot Danmark.

En rekke fremmede stater driver aktivt etterretningsvirksomhet mot Danmark, og spionasjetrusselen har blitt mer betydelig de siste årene.

– PET har de siste årene avdekket flere saker som vitner om at trusselen er reell. Det sier Anders Henriksen, leder for kontraspionasjeavdelingen i PET.

– Trusselen fra fremmede staters etterretningsvirksomhet mot Danmark, Grønland og Færøyene har blitt større de siste årene. Vi står overfor en bredspektret og kompleks trussel fra utenlandsk etterretningsvirksomhet. Trusselen stammer først og fremst fra Russland, Kina og Iran, men det er også eksempler på at andre stater har utført etterretningsvirksomhet i Danmark, fortsetter han.

Danmark er et attraktivt reisemål

Slik PET ser det, er Danmark et attraktivt mål.

Utenlandske stater spionerer først og fremst mot Danmark for å styrke sin egen politiske, militære og økonomiske posisjon. Danmarks aktive rolle på den internasjonale scenen, digitalisering og høy teknologisk kunnskap inkluderer bidrar til å gjøre Danmark til et attraktivt mål for utenlandsk etterretningsvirksomhet. I tillegg er det økt rivalisering mellom stormaktene Russland, Kina og USA, som f.eks sett i form av økt fokus på Arktis.
Utenlandske etterretningstjenester viser særlig interesse for politikere, departementer og tjenestemenn i sentraladministrasjonen. Særlig de politikere, departementer og embetsmenn som driver med utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk eller med områder og saker knyttet til energi og råstoff.
Danmark er verdensledende innen teknologi, innovasjon og forskning på en rekke områder. Dette inkluderer innen energi og bioteknologi, og i visse kritiske teknologier. Danmarks ledende posisjon utgjør en betydelig inntektskilde for danske selskaper, men den gjør også Danmark til et attraktivt mål for fremmede stater, spesielt Kina, som gjennom spionasje forsøker å tilegne seg dansk kunnskap og teknologi.

Nye spillere på banen

PET har – i likhet med andre etterretningstjenester – sett flere eksempler på at Russland har intensivert sin etterretningsvirksomhet mot Vesten. I tillegg har det kommet nye spillere på banen, bl.a Kina samt land som Iran og Saudi-Arabia, som eksporterer sine regionale konflikter til Danmark.