— Vi trenger en prioriteringsrekkefølge for bruk av energi. Her bør bidraget til arbeidsplasser og verdiskapning komme først, sa forbundsleder Ulf Madsen.

Forbundet for Ledelse og Teknikks (FLT) landsmøte vedtok en industripolitisk plattform under sitt 18. ordinære landsmøte.

Blant målene er at alt relevant lovverk må slå fast at det er fellesskapet som eier energiressursene.

Ulf Madsen vil fortsette som forbundsleder mens forhandlinger med Industri Energi om et nytt LO-forbund pågår. Merete Jonas er valgt som påtroppende forbundsleder.

Landsmøtet vedtok også å forhandle med Industri Energi om å skape et nytt storforbund i LO som vil telle over 78 000 medlemmer.

FLT’s nye ledelse:
Ulf Madsen, Forbundsleder 
Merete Jonas, Påtroppende forbundsleder
Henning Skau, 1. nestleder
Ståle Johannesen, 2. nestleder

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Del videre

Extraavisen arkiverer 2,7 mill. artikler. Les mer