Innenriks

– Urovekkende bagatellisering av naturens verdi

Før jul stanset Miljødirektoratet planene om å bygge en ny, firefelts motorvei gjennom verneområdet Lågendeltaet ved Lillehammer etter klage fra Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner. Urovekkende bagatellisering, mener Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

– Vi håper inderlig at klima- og miljøminister Espen Barth Eide er feilsitert i dagens sak om E6 gjennom Lågendeltaet. Om regjeringen velger å overkjøre sin egen fagetat Miljødirektoratet i denne åpenbare saken, kan vi nesten slutte å late som om norske verneområder faktisk er vernet, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Området har store nasjonale og internasjonale verneverdier, og Miljødirektoratet konkluderte med at den planlagte firefeltsveien med 110-grense verken var en vesentlig samfunnsinteresse eller et nødvendig inngrep.

Nå åpner Regjeringen, ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide, for å endre vernebestemmelsene slik at veien kan presses igjennom et område som har Norges lovmessig strengeste vern.

– Om Barth Eide uthuler naturvernet nå, rett etter at han selv kom hjem med en ny internasjonal naturavtale og forpliktelser om 30 prosent vern, er det ekstremt uheldig. Det sender et signal om at alle verneområder egentlig kan bygges ut. Naturvernforbundet har dokumentert at når det søkes om utbygginger i verneområder, er unntak og dispensasjoner dessverre regelen, heller enn unntaket. Om regjeringa endrer verneforskriften nå, vil det bli stående som et grelt eksempel på at naturverdier ikke blir tatt på alvor, og det diametralt motsatte av hva Regjeringen lovte i festtalene etter naturtoppmøtet i Montreal, sier Gulowsen.

– En av de viktigste grunnene til at vi har sagt nei til en ny E6-trasé gjennom Lågendeltaet er at det vil fragmentere verneområdet i enda større grad, og føre til bygging av enda ei bru, i tillegg til alle de andre inngrepene i Lågendeltaet, sier Ole Midthun, fylkesleder i Naturvernforbundet i Innlandet.

Naturvernforbundet har bedt om et møte med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i sakens anledning.

– Vi forventer å bli involvert i den videre saksbehandlingen, og at Regjeringen snarest avklarer at en endring eller opphevelse av vernet av dette området er uaktuelt. Området ble vernet av gode grunner i 1990, og det er ingenting som tilsier at området er mindre verneverdig nå enn da.

Lik Extraavisen.no på Facebook!