Finans

Utlånsforskriften har utspilt sin rolle

Eiendom Norge leverte i dag inn sitt høringssvar til endringer i utlånsforskriften.

Våre synspunkter oppsummert:

Eiendom Norge mener regjeringen må avskaffe utlånsforskriften fra 1. januar 2023. 

Forløperen til utlånsforskriften, boliglånsforskriften, ble innført i 2015 som et midlertidig tiltak, og begrunnelsen for reguleringen var det daværende lavrenteregimet og utsikter til vedvarende lav rente. 
Ved utgangen av 2022 har forskriften vært midlertidig i nesten syv år. I år er styringsrenten normalisert. Dette betyr at den prinsipielle begrunnelsen for forskriften ikke lenger er til stede og at forskriften må avskaffes.

Eiendom Norge mener kombinasjonen av normalt rentenivå, fortsatt utlånsforskrift og ny finansavtalelov fra nyttår er et eksperiment som vil kunne utløse finansielle ubalanser i 2023.  

Et slik scenario er stikk i strid med utlånsreguleringens intensjon om å bidra til finansiell stabilitet, og vi vil advare mot konsekvensene av å beholde den. Fortsatt kredittrasjonering vil forsterke det krappe fallet i boligprisene vi har sett i høst og gi svært lav boligbygging fremover med de negative konsekvensene det har for både norsk økonomi og BNP, arbeidsmarkedet og boligmarkedet.

Eiendom Norge mener Finanstilsynet har brutt utredningsinstruksen i sitt høringsnotat om utlånsforskriften.

Utredningsinstruksen fastslår at alternative tiltak skal vurderes. Finanstilsynet har ikke vurdert alternative tiltak for bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld. Ei heller har de vurdert sitt forslag til ny utlånsforskrift i sammenheng med normaliseringen av styringsrenten og ny finansavtalelov fra nyttår.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

Daniel DeNiazi

Daniel DeNiazi (født 6.desember 1991, Constanta i Romania) er en norsk journalist og fotograf fra Mandal i Lindesnes. F.o.m 24.januar 2021 er han ansvarlig redaktør i Extraavisen. DeNiazi startet sin karriere i lokalavisen Vestavind (Sveio) da tidligere Frøken Norge-deltaker, Mona Terjesen headhuntet han som frilans journalist. Han har mer enn 10 års erfaring innen journalisikk.