Extraavisen.no

Trafikk

Varsler om brannøvelse i Munkebotstunnelen

(TRAFIKK): Statens vegvesen har brannøvelse i E39 Munkebotstunnelen natt til fredag denne uken, 4. februar. Det får konsekvenser også for nordgående løp i Fløyfjellstunnelen.

Publisert for

, den

Foto: Daniel DeNiazi

Øvelsen finner sted i tidsrommet 02.00 – 04.00, og Munkebotstunnelen vil da bli stengt.

Envegskjørt

Den 551 meter lange tunnelen åpnet i 1985 og er envegskjørt nordover fra Bergen sentrum.

Den blir gjennomsnittlig trafikkert av 4.184 kjøretøy i døgnet, og trafikken er lavest om natten.

– Vi velger derfor å ha øvelsen på den tiden av døgnet da det er minst trafikk. Vi har forståelse for at stengte tunneler kan skape utfordringer for trafikantene, så derfor forsøker vi alltid å minimere ulempene ved stenging, sier brannvernleder Ove Edgar Amundsen i Statens vegvesen.

– Samtidig er det viktig å minne om at øvelser som denne, med drilling av rutiner, er en av viktig del av vårt kontinuerlige arbeid med å sørge for et effektivt, trygt og fremkommelig vegnett, legger han til. 

Konsekvens for Fløyfjellstunnelen

Munkebotstunnelen går parallelt med nordgående løp av Fløyfjellstunnelen. Også dette vil bli stengt under øvelsen. Her er den gjennomsnittlige døgntrafikken (kalt årsdøgntrafikk – ÅDT) på 21.493.

Dette tunnelløpet er 3.825 meter langt og ble åpnet i 1988. Også her er trafikken lavest om natten.

– Det som skjer under øvelsen, er at det det skal simuleres brann med røykmaskin. Tunnelen skal stenges ved å fjerne et brannslukningsapparat for å sjekke at det branntekniske utstyret fungerer, supplerer Amundsen.

Derfor har Vegvesenet øvelse

Det er flere ting vi ønsker å kartlegge under øvelsen:

¤ At tunnelen stenges med bom

¤ At rødblink, digitale infotavler, nødlys og evakueringslys blir aktivert

¤ At radioinnsnakk fungerer

¤ Og at viftene starter opp hvis vindhastigheten i tunnelen er under 2 m/s.

– Hvis det brenner i Munkebotstunnelen er det sjanse for at røyk som blir blåst ut derfra i etterkant kan bli sugd inn i nordgående løp i Fløyfjellstunnelen. En viktig del av øvelsen vil derfor være å få konstatert om dette skjer, avslutter Amundsen.

Skulle det brenne i Munkebotstunnelen vil begge løp i Fløyfjellstunnelen bli stengt.

Lik Extraavisen.no på Facebook!