Extraavisen.no

Trafikk

Vegvesenet holder hjulene i gang i anleggsbransjen

(TRAFIKK): Mens andre offentlige byggherrer har dratt i håndbrekket, holder Statens vegvesen hjulene i gang i anleggsbransjen.

Publisert for

, den

Statens vegvesen har ikke stanset noen anbudskonkurranser for større vegprosjekt i 2022. Vegvesenet signerte kontrakten sist uke for Tunna bru på rv.3 i Nord-Østerdalen. Foto: Statens Vegvesen

Statens vegvesen har ikke stanset noen anbudskonkurranser om større vegprosjekt etter at krigen i Ukraina førte til økte priser i anleggsbransjen. Vegvesenet skal ut med seks vegprosjekter over en milliard kroner fram til nyttår. 21 vegprosjekt ligger mellom 100 millioner og en milliard kroner.

Sist uke signerte utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik to riksvegkontrakter.

  • Ny riksveg 509 i Sola kommune hvor den lokale entreprenøren Bjelland skal bygge 2,1 kilometer med fire felts veg i tillegg til gang og sykkelveger til en pris på 391 millioner kroner.
  • Ny riksveg 3 mellom Kvikne og Tynset i Østerdalen med ny Tunna bru og tre kilometer ny veg. Kontrakten med entreprenøren Johs. Sylteren har en verdi på 183,55 millioner kroner.

Krig og pandemi

Det er stor usikkerhet i anleggsmarkedet etter to og et halvt år med pandemi og situasjonen i Ukraina. Krigen påvirker prisene på drivstoff og strøm. Utrolighetene har også gitt kraftig økning på viktige råvarer som betong og stål. Prisene på asfalt og sprengstoff har også gått i været. Det gjør det mer krevende når entreprenørene skal regne på nye oppdrag. Noen vegrer seg for å levere tilbud, mens andre øker prisene.

Vegvesenet følger utviklingen tett og har god dialog med markedet. Vegvesenet velger entreprenører etter flere runder med forhandlinger og dialog underveis.

– Slik får vi fjernet mest mulig usikkerhet før entreprenørene kan legge inn endelig pris. Det gjør at prisene og kvaliteten på tilbudene entreprenørene til slutt leverer holder god kvalitet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

God konkurranse

Vegvesenet har signert flere utbyggingskontrakter i 2022. På de fleste kontraktene har konkurransen vært meget god. Sju entreprenører meldte seg for å bygge den første av de store tunnelkontraktene på E39 Rogfast før jul. I april meldte seks entreprenører seg på konkurransen om den neste store tunnelkontrakten.

Davik mener Vegvesenet har valgt en måte å velge ut entreprenører, som også er robust når markedet er i endring.

– Vår metode reduserer risikoen for entreprenøren. Det gir lavere priser, samtidig som vi kan velge de beste løsningene for vegen som skal bygges, sier Davik.

Så langt har tilbudene holdt seg innenfor kostnadsrammen. Forhandlinger med entreprenørene og fokus på å gjøre vegprosjektene så kostnadseffektive som mulig, har holdt prisene på et akseptabelt nivå.

– Konkurransen i markedet er meget god. Vi fortsetter derfor å lyse ut våre vegprosjekter som planlagt, sier Davik.

Han understreker at hvis prisene øker for mye, og Vegvesenet må be om mer penger for å gjennomføre prosjektene, vil det betyr forsinkelser og i verste fall full stopp.

Fire tunnelprosjekt

Likevel er utbyggingsdirektøren optimistisk for kommende store prosjekter. Vegvesenet har prioritert 20 vegprosjekt for de neste seks årene. Fire vegprosjekt vurderes som helt klare for oppstart.

  • E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), 5,83 milliarder kroner
  • E134 Røldal – Seljestad (Vestland), 3,34 milliarder
  • E6 Megården – Mørsvikbotn (Nordland), 10,27 milliarder
  • E16 Hylland – Slæen (Vestland), 1,64 milliarder

Alle venter på endelig godkjenning i Stortinget. Dette er alle strekninger som i stor grad er tunnelprosjekt.

– Det gjør at prisøkning på stål og betong i mindre grad vil øke prisene på de fire gryteferdige prosjektene, sier Davik.

Lik Extraavisen.no på Facebook!