Kronikk

– Vi er svært skuffet over skyhøyt gebyr

Av: Norwegian

Vi er uenige i og svært skuffet over at vi ilegges et skyhøyt gebyr av den norske staten mens vi i realiteten fulgte norsk lov.

Det var en klar forutsetning i rekonstruksjonen om ikke å forskjellsbehandle krav og kreditorer. Hadde vi likevel betalt hele kvoteforpliktelsen kunne det medført straffeansvar, det var den norske rekonstruktøren helt tydelig på.

Beklageligvis må vi derfor nå gå veien gjennom rettssystemet for å få en endelig avklaring og har sett oss nå nødt til å levere inn stevning noe vi svært gjerne skulle vært foruten.

Vi er ikke uenig i at vi hadde en kvoteforpliktelse, men den var – i likhet med alle andre krav i rekonstruksjonen – 5 prosent av beløpet vi skyldte, ikke hele beløpet. Dette gjaldt for samtlige krav og kreditorer – også mange små private leverandører, som dessverre fikk større utfordringer enn statlige aktører.

Det er også et tankekors at norske myndigheter krever dette av oss og sågar ilegger et straffegebyr på 400 millioner, mens den samme problemstillingen ikke var noe problem i EU-landet Irland, hvor vi var i en tilsvarende rekonstruksjon.

Her valgte miljømyndighetene å respektere rekonstruksjonen. Som kjent er EU ETS et EU-regime, ikke en særnorsk ordning.

Lik Extraavisen.no på Facebook!