Extraavisen.no

Arkiv

– Vi har ikke råd til å stryke i naturfag

(SKOLE): – Som kunnskapsnasjon kan vi ikke leve med norske 15-åringers prestasjoner i naturfag. Det er uakseptabelt og forsterker vårt utspill tidligere i dag om at nå trenger vi en nasjonal skoledugnad, sier Sigrun Vågeng, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert for

, den

Norske elever gjør det dårligere i naturfag enn i de fleste land. I PISA-undersøkelsen for 2006 viser det seg at Norge ligger på samme svake nivå som i 2003. Vi ender på 33. plass mot 27. plass i 2003. I 2003 falt prestasjonene dramatisk i forhold til 2001 og vi har ikke maktet å heve oss igjen.

I tillegg til de dårlige resultatene i naturfag, som er hovedfokuset i årets PISA-undersøkelse, presterer for første gang norske elever under OECD-snittet i både matte og lesing. Begge har tilbakegang, men tilbakegangen er størst i lesing. De norske elevene er svakest i Norden i alle fagene.

Alvorlig
– Dette er alvorlig. Naturfag er grunnlaget for den kompetansen som norsk næringsliv særlig etterspør, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng. Hun peker på at dette ikke er bærekraftig og at det vil svekke norsk arbeidsliv på lengre sikt hvis vi ikke nå tar et ytterligere krafttak.

– Både skolen og de politiske myndighetene må innse alvoret i situasjonen. I går viste også en internasjonal leseundersøkelse at norske elever er på et skremmende lavt nivå. Det eksisterer et fundamentalt misforhold mellom de pengene vi setter inn i utdanningssystemet og de resultatene skolene leverer, sier Vågeng.

Kompetansenivå avgjørende

– Skal Norge håndtere klimaproblemene trenger vi en massiv teknologisatsing der kompetansenivået innen ulike naturfag avgjør om vi vil klare det. Vår olje- og gassvirksomhet, ikke minst i nord, er avhengig av ansatte på et særlig høyt faglig nivå, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

– Grunnlaget for Norges prosessindustri er at vi teknologisk har ligget helt i front i verden. Det gjelder også vår satsing på nye energiformer som solceller og havmøller. Vår fremtidige satsing avhenger av at skoler utdanner elever med kunnskaper i naturfag og andre kjernefag som er helt i verdenstoppen, sier Brubakk.

PIRLS & PISA
I går kom sjokktallene om manglende leseferdigheter fra PIRLS-undersøkelsen. I dag forsterker PISA-resultatene dette bildet. De to undersøkelsene viser at det ikke har skjedd noen internasjonal fremgang i de norske resultatene selv om det er vært mye oppmerksomhet om det som skjer i skolen.

– Kunnskapsnivået for norske elever er alarmerende lavt og vi blir bare dårligere. For norsk næringsliv er dette dramatisk; vi er blitt lovet kunnskapsløft og det vi får er et fall, sier Brubakk.

Lik Extraavisen.no på Facebook!