Connect with us

Næringsliv

– Vi må tenke nytt i høyere utdanning

(OSLO): Mandag 29. november presenterer OsloMet resultater fra fyrtårnprosjektet «Didaktikk for teknologi, design og innovasjon» (2016-2020)

Publisert for

, den

Bilde fra Makerspace på OsloMet. Foto: OsloMet
annonse

Prosjektet er finansiert av Fakultet for Teknologi, kunst og design (TKD) og er et bidrag til realiseringen av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 (Kunnskapsdepartementet, 2018).

Regjeringens opptrappingsplaner inkluderer et teknologiløft, fornyelse og omstilling av næringslivet og styrking av kvalitet i høyere utdanning.

Fyrtårns-prosjektet har som mål å bidra til å nå disse målene fordi nøkkelen til ny praksis ligger i utdanning.

Grunnlaget for et mål om livslang læring for et samfunn i stadig endring, ligger i å utvikle ny kunnskap, nye ferdigheter og generell kompetanse som innarbeides i all utdanning. Dette krever nye perspektiver som fremmer innovasjon i nye former for tverrfaglig utdanning.

– Prosjektet har satt i gang en viktig tankeprosess, samt stimulert til mer tverrfaglig samarbeid mellom instituttene. På TKD ønsker vi å være fremoverlent og tilby våre studenter fremtidsrettede utdanninger som gjør dem attraktive på arbeidsmarkedet, sier arrangøren av konferansen, Arild Berg.

Fakultetet har blant annet satset strategisk på Makerspace, som gir studentene mulighet til å teste ut ideer, inngå nye samarbeid og knytte teori opp mot praksis.

I tillegg er fakultetet langt fremme når det gjelder å iverksette teknologi i undervisningen, og studenter på byggingeniør bruker blant annet VR-briller til å navigere seg rundt i nybygg.

Lik Extraavisen.no på Facebook!

annonse