Extraavisen.no

Arkiv

– Vi ønsker ro om Valla-saken

(OSLO): Etter at Gerd-Liv Valla ut fra eget ønske trakk seg som LO-leder den 9. mars d.å. av hensyn til LO – har vi understreket behovet for ro om den såkalte Valla/Yssen saken i LO. Vi har også unnlatt å delta i noen offentlig debatt om saken.

Publisert for

, den

Av hensyn til historien har vi sett det som viktig å bidra til et helhetlig bilde av hvordan vi i LOs ledelse opplevde situasjonen. Vi har derfor sagt ja til å bli åpent sitert om hva vi har opplevd i Torstein Tranøy sin bok.

Dette har vært helt nødvendig ut fra det faktum at Gerd-Liv Valla hadde besluttet å skrive bok om saken.

Vi ønsker nå ikke å kommentere saken ytterligere i media og i opinionen.

Undertegnet av; Bente N. Halvorsen, Ellen Stensrud, Rita Lekang, Trine Lise Sundnes.

Lik Extraavisen.no på Facebook!