Connect with us

Krim

Viggo Kristiansen får avgjørelsen i februar

Gjenopptakelseskommisjonen behandler begjæringen til draps- og overgrepsdømte Viggo Kristiansen, og vil først kom med en avgjørelse 18. februar klokken 12.

Publisert for

, den

Foto: Mauricio Evensen / Extraavisen.no
annonse

Det melder NRK.

I over tre år har kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker vurdert søknaden fra Viggo Kristiansen om å få straffesaken fra 2001 tatt opp til ny vurdering.

Ifølge TV-kanalen behandlet kommisjonen begjæringen onsdag og torsdag, men arbeidet skal ikke ha blitt avsluttet på møtet,opplyser kommisjonen.

I 2002 ble Kristiansen dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia. Agder lagmannsrett slo fast at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i mai 2000.

Det ble også kjent at Andersen ble løslatt i 2016 etter å ha sonet sin fengselsdom på 19 år. Kristiansen har derimot hele tiden hevdet at han var uskyldig dømt, og har flere ganger krevd at saken blir gjenopptatt.

– Vi er glade for at det nå kommer en avgjørelse og for at det er satt en dato. Det har selvfølgelig vært en belastning at det har tatt så lang tid, sier bistandsadvokat Håkon Brækhus til VG.

Flere ganger skal han ha gjentatte ganger at han er uskyldig i denne saken, men det skal være opp til påtalemyndigheten å avgjøre hva de vil gjøre når en sak gjenåpnes.

– Trolig vil hele saken rett og slett gå på ny. Det blir en helt ny prøving i retten med full bevisføring, har hun sagt. Noen ganger vil man kjøre en full sak om igjen, andre ganger nedlegger de en frifinnelsespåstand og saken avgjøres på en enkel måte i retten.

Ved en eventuell gjenopptagelse finnes tre mulige utfall i saken:

  1. Det avholdes en helt ny og fullverdig rettssak for å få Kristansen enten dømt eller frifunnet
  2. Påtalemyndigheten i Agder kan samtykke til at det blir avsagt frifinnende dom uten at det holdes rettssak.
  3. Viggo Kristiansen kan trekke begjæringen tilbake helt frem til en eventuell ny hovedforhandling starter, og også underveis om påtalemyndigheten sier ja. Dommen vil da opprettholdes.
annonse
NB! Vi har hatt litt problemer med publikasjonen! Feilen er rettet!